Study plan – FEI / B2649 / - / - / B / C / Ostrava / cs

Academic year2009/2010Study programmeB2649 – Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyLifelongLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0512/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0503/03 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 457-0510/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0447/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 5 H/S+0 1 Czech
PSP selection 453-0530/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0513/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-0501/03 EMBc Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 451-0570/01 bc-EE Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/06 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 457-0511/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET, PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 457-0509/02 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0+18 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/03 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/03 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/03 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/03 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech

PV - Spol. vědy 1.roč. - ET, PEZ, IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech