Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T020 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T020 – Ekonomika podniku
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Ekonomika podniku
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0341/02 MDGTPA Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0302/03 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0315/01 ŘSS Řízení a správa společností 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0306/02 SP Strategie podniku 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0313/01 ALMM Aplikace logistických metod v marketingu 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0514/02 HPCR Hospodářská politika ČR 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 154-0310/05 KB Komerční bankovnictví 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 116-0317/03 MM Mezinárodní marketing 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 155-0380/02 MSRT Modelování systémů reálného času 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 119-0311/05 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 Zk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 155-0368/02 SPEB Softwarová podpora E-business 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/02 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0303/02 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0361/01 MDGTPB Manažerská diagnostika a terapeutika podniku B 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0346/01 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 152-0346/03 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0390/03 PEM-P Podniková ekonomika a management 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0342/05 RP-A Rozvoj podnikání A 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0320/02 ŘJ B Řízení jakosti B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0345/01 Specsem P Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0315/02 BM Business Marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0324/06 EARP Ekologické aspekty rozhodování podniků 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0355/01 IS Informační systémy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0352/01 KRA Korelační a regresní analýza 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 118-0308/03 LPPS Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0347/02 MaTM Metody a techniky v managementu 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 157-0311/01 MRM Metody rozhodování managera 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0331/05 MUS Mezinárodní účetní standardy 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0304/07 OBCHJ Obchodní jednání 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 157-0301/01 OVB Operační výzkum B 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0328/01 PPM Podnikatelské přístupy a metody 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0313/02 PISPEM A Praktické implementace soudobé podnikové ekonomiky a managementu A 1 Za 1+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0308/03 PPŘ Principy projektového řízení 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 157-0348/01 PMP Procesy v managementu projektů 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 157-0517/01 PM Projektové řízení 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 117-0310/04 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 Zk 3+0 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0348/01 DipSem A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 152-0347/01 IPM Inovační a procesní management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0307/01 LOG C Logistika C 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0352/01 PMP-B-P Poradenství pro manažery a podnikatele B 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/04 PPE Právní předpisy v ekonomice 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0343/02 RP-B Rozvoj podnikání B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/04 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/03 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0305/05 HP EU Hospodářská politika EU 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0364/01 LIŘ Likvidace a insolvenční řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0517/01 IM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 155-0380/02 MSRT Modelování systémů reálného času 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 115-0303/01 PODET Podnikatelská etika 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 157-0318/01 PMM Podnikatelské modely a modelování 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0319/01 PISPEM B Praktické implementace soudobé podnikové ekonomiky a managementu B 2 Zk 1+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0332/03 PFT Právo finančního trhu 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0311/05 MPO Právo mezinárodního obchodu 2 Zk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 155-0368/02 SPEB Softwarová podpora E-business 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 118-0310/04 VPT Vedení projektových týmů 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0350/01 DipPra-P Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 152-0349/01 DipSem B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 152-0362/01 OdbSem-P Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština