Study plan – EKF / N6209 / 1802T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeN6209 – Systems Engineering and Informatics
FacultyFaculty of EconomicsField of study1802T001 – Applied Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-AI-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 157-0327/02 PIS Information Systems Analysis and Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0392/01 MIT Modern Information Technologies 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 155-0352/02 OOM Object-Oriented Modelling 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0317/02 PRB Project Management 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0316/01 UIES Artificial Intelligence and Expert Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0362/03 MUL Multimedia 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 155-0365/02 SOAS Service Oriented Architectures and Standards 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0389/02 SPECsem Special Seminar 1 Cr 2+0 3 Czech

PV - N-1-AI-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/04 BaKT Banking and Capital Markets 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0328/03 DBS Database Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0317/02 EKON Econometrics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0329/02 PIT Law in Informatics 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 155-0367/01 MPP Modern Programming Platforms 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 151-0351/01 AEI Analysis of Economic Information 1 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0301/08 PodEkB Business Economics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 116-0315/03 BM Business Marketing 1 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 115-0311/02 MD Managerial Skills 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 157-0326/02 ORPR Organizational Design 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 155-0358/02 PrGIS Work with GIS 1 Cr 0+2 3 Czech

154304/04 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bc. studiu neabsolvovali předmět 154310 Komerční bankovnictví nebo 154349 Základy kapitálových trhů.

P - N-2-AI-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 155-0390/01 KVaMT Communication Equipment and Mobile Technologies 2 CrEx 1+2 5 Czech
PSP selection 155-0394/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 155-0391/01 DS Distributed Systems 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 152-0309/10 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 155-0348/02 SWI Software Engineering 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 155-0389/01 SPECsem Special Seminar 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 155-0395/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 155-0396/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 155-0387/01 SOS Final Exam Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-AI-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 116-0317/03 MM International Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0321/01 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 155-0399/01 OS Operation Systems 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 152-0319/01 PISPEM B Practical Implementation of a Corporate Economy and Management B 2 Ex 1+2 5 Czech
PSP selection 154-0350/02 DPS Taxation of Corporations 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

152319/01 - pouze pro posluchače dle Vyhlášky EkF VYH 08 007 ("Inkubátor talentovaných ekonomů a manažerů").
154350/02 předmět mohou volit pouze studenti, kteří v bc. studiu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/02 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 02-anglická verze