Studijní plán – FAST / N3502 / 3501T011 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN3502 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3501T011 – Architektura a stavitelství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0309/02 AT AI Ateliér architektury I 1 KlZap 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0302/02 NoS Nauka o stavbách 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0303/01 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0304/03 UaUP Urbanismus a územní plánování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0120/01 ZDS Základy dopravního stavitelství 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 226-0211/03 ZK Zeleň a krajina 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0002/08 EXK Exkurze 1 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 226-0004/04 WORK Workshop 1 KlZap 0+1 t 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0305/02 Akom Architektonická kompozice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0310/01 AT AII Ateliér architektury II 1 KlZap 0+12 10 čeština
Výběr v OSP 226-0311/01 AT UI Ateliér urbanismu I 1 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 229-0220/04 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0254/02 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0306/01 TAP Teorie architektury a psychologie 1 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0002/09 EXK Exkurze 1 Za 0+2 d 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0312/02 AT AIII Ateliér architektury III 2 KlZap 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0314/02 AT SC Ateliér scéna 2 KlZap 0+8 7 čeština
Výběr v OSP 226-0313/02 AT UII Ateliér urbanismu II 2 KlZap 0+12 10 čeština
Výběr v OSP 226-0210/01 ZP Životní prostředí v sídlech a ve výstavbě 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0002/10 EXK Exkurze 2 Za 0+1 d 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0212/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+18 15 čeština
Výběr v OSP 222-0314/01 InfraÚP Infrastruktura sídel a ÚP 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0088/02 PRS Příprava a řízení staveb 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0311/04 stavpr Stavební právo a právo EU 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0202/02 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština