Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Prostředí staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0258/02 ESB Energetické systémy budov 1 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0256/02 KaV Klimatizace, větrání 1 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0201/02 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 229-0257/02 NZE Netradiční zdroje energie 1 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/02 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 229-0218/02 STT I Stavební tepelná technika I 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0217/02 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0211/02 DSRSM Demolice staveb a recyklace stavebního materiálu 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 225-0089/02 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0210/01 MI Materiálové inženýrství 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0215/02 OaA Osvětlení a akustika 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0259/02 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+12 3 čeština
Výběr v OSP 229-0219/02 STT II Stavební tepelná technika II 1 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0204/02 TSB Transportní systémy v budovách 1 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0205/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+40 10 čeština
Výběr v OSP 229-0202/02 NED Inteligentní a nízkoenergetické budovy 2 Zk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0311/01 stavpr Stavební právo a právo EU 2 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0203/02 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 Zk 16+0 5 čeština