Studijní plán – FS / P2301 / 2302V019 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V019 – Stavba výrobních strojů a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Stavba výrobních strojů a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/01 DSaK Dobývací stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0901/01 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/01 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/01 EMO Experimentální metody v oboru ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/01 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0920/01 HaPM Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0905/01 MSUM Mezní stavy a únava materiálu ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0918/01 NMN Nové metody návrhu spojovacích částí strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/01 Oop Optimalizace ozubených převodů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0919/01 PDS Pohony důlních strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0910/01 PÚaTD Provozní údržba a technická diagnostika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0918/01 PEHOM Přenos energie, hmoty a hybnosti při ohřevu materiálu ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/01 RSaK Razící stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0922/01 SSPS Spolehlivost strojních prvků a systémů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0902/01 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0923/01 SSpZO Stavba strojů pro zpracování odpadů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0922/01 STS Stavba tvářecích strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0924/01 SZSZS Stroje a zařízení pro sekundární zpracování a spojité odlévání oceli ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0906/01 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0966/01 TechZDSur Technologie zpracování druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0919/01 TZVTH Teoretické základy výměníků tepla a hořáků ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0905/01 TaMK Teorie a metodika konstruování ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0911/01 TEORM Teorie mechanismů a strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0901/01 TSaSZ Teorie spalování a spalovacích zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0920/01 TSPP Teorie stavby průmyslových pecí ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0921/01 TTS Teorie tvářecích strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0917/01 GOH Vliv geom. a přesnosti ozubení na hluk a vibrace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0903/01 VS II Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0901/01 VS Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0909/01 VSMK Vybrané statě z mechaniky kontinua ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Disertační seminář (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0902/01 DPS Disertační práce - seminář Zk 0+0 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/01 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/02 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/03 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/04 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/05 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 25 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/06 DS_I Disertační seminář I ZaZk 0+5 h/s 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/07 DS_I Disertační seminář I Zk 0+0 40 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/08 DS_I Disertační seminář I Zk 0+0 50 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0901/09 DS_I Disertační seminář I Zk 0+0 60 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/01 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/02 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/03 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/04 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/05 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 25 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/06 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/07 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 40 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/08 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 50 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0904/09 DS_II Disertační seminář II Zk 0+0 60 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/01 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/02 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/03 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/04 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/05 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 25 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0905/06 DS_III Disertační seminář III Zk 0+0 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 301-0903/01 SDZ Státní doktorská zkouška Zk 0+0 20 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0137/05 UFAII Úvod do firemní angličtiny II Za 0+3 5 čeština

PV-Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/02 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Hydraulické a pneu. stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0918/01 Aplikovaná matematika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0936/01 AT Aplikovaná termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0911/01 PumpEng Čerpací technika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0920/01 HaPM Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0904/01 HPaS Hydraulické prvky a systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0922/01 HP Hydraulické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0912/01 HydP Hydrodynamické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0913/01 HyPr Hydrostatické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0907/01 KaHS Kapaliny hydraulických systémů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0916/01 MTech Mazací technika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0917/01 MeZk Měření a zkoušení v mechanice tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0909/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0929/01 MVA Modelování rozptylu emisí v mezní vrstvě atmosféry ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0938/01 NumMod3D Numerické modelování 3D proudění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0905/01 PneuPaS Pneumatické prvky a systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0919/01 PDS Pohony důlních strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0906/01 PSM Pohony strojů a mechanizmů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0903/01 PTek Proudění tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0915/01 ProTZ Provozuschopnost tekutinových zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0936/01 SMe Servomechanismy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0910/01 VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština