Study plan – FEI / B2649 / 3907R001 / 01 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907R001 - Electrical Power Engineering
Type of studyBachelorSpecialization01 - Exchange Students
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava

Only for International Students.

Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET,PEZ (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-2001/01 ZPP3 Computers Basics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 410-2102/01 EEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech

1. ročník
•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice BC se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.
•Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.

V - 1. ročník Bc. - ET,PEZ (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Spol. vědy 1.roč. - ET, PEZ, IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. 1 Cr 0+2 2 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2204/01 VUEE Power Energy Generation and Utilization 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 430-2204/01 MS Mechatronic Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 410-2306/01 BS I Bachelor Seminary I 3 Cr 0+3 8 Czech
PSP selection 410-2307/01 BS II Bachelor Seminary II 3 Cr 0+3 8 Czech

2. ročník

•Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
•U anglického jazyka volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí)


•Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.

3. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář I, II: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

Studenti si musí zapsat z povinně volitelných předmětů předměty Elektrárny,
Přenos a rozvod elektrické energie , Elektrické světlo a teplo.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-2201/01 ES Electrical Machines 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-2202/01 EP Electrical Apparatus 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TVN High Voltage Technology 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-2301/01 VPEE Computer Applications in Electrical Power Engineering 3 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 410-2302/01 DEZ Diagnostics of Electrical Equipment 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2304/01 PREE Electricity Transmission and Distribution 3 CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 410-2303/01 EL Power Plants 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 410-2203/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2309/01 EME Economics and Management in Electrical Power Engineering 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 430-2309/01 EP Electrical Drives 3 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 410-2308/01 EST Electrical Lighting and Heating Technology 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2310/01 PŘES Operation and Control of Electric Power Systems 3 CrEx 2+2 4 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2502/01 NMM Numerical Methods with Matlab 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2305/01 OE1 Trading with Electricity 1 3 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 410-2311/01 OE 2 Trading with Electricity 2 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Spol. vědy 2.roč.- ET, PEZ, IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. 2 Cr 0+2 2 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech

V - ECTS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-2306/01 PrS Access Network CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2001/01 ALG I Algorithms I GC 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4013/01 SOJ Assembly Languages CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-4203/01 ŠpS Broadband Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 430-4102/01 ŘEVM Control Electronics of Power Converters CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 450-2024/01 ŘS Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2013/01 DAIS Database and Information Systems CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 440-2303/01 PD Data Transmission CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4018/01 NRR Design and Realization of Controllers CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4010/01 PPCAE Designing with Support CAE CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2039/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-4101/01 ČMT2 Digital and Microprocessor Technique II CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4203/01 ERP3 Electrical Controlled Drives III CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 410-2201/01 ES Electrical Machines CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-4210/01 EEDPS Electrical Power Engineering of Distribution and Industrial Networks CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 410-4109/01 TEN Electrical Power Engineering Theory CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 410-4206/01 ŘES Electric Power Systems Control CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4101/01 EO II Electronic Circuits II CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4039/01 GAL Graph Algorithms CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 450-4019/01 PR Industrial Robotics CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4045/01 IM Information Management Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 440-4103/01 ISDN ISDN CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2027/01 JAT Java Technologies GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4017/01 ZSR Knowledge Based Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2203/01 LAM Linear Algebra with Matlab CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4004/01 ML Mathematical Logic CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 430-2303/01 MŘS1 Microcomputer Control Systems I CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I CrEx 3+2 7 Czech
PSP selection 460-4016/01 MaV Modeling and Verification CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4104/01 OPT I Optoelectronics I CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 440-4207/01 OPT III Optoelectronics III CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-4211/01 ZE Power Plants Devices CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 430-2302/01 VPS1 Power Semiconductor Systems I CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 450-2025/01 PAVŘS Programmable Controllers and HMI/SCADA Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-4207/01 OAR Protections and Automatics in Distribution System CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2307/01 RS Radio Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 470-8542/01 SMAD Special Methods of Data Analysis CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4044/01 TSS Testing of Software Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4106/01 VoIP VoIP CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4011/01 ŠvB Wave Propagation CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes Cr 0+2 2 English
PSP selection 460-2003/01 ALG II Algorithms II GC 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4104/01 AEO Analog Electronic Circuits CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 460-2029/01 AT .NET Architecture of the .NET Technology GC 3+2 5 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 440-4212/01 KSPS Communication Systems in Corporate Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4025/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4003/01 RSsP Control Systems using Computers CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4046/01 KPB Cryptography and Computer Security CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2011/01 TZD Data Processing Theory CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2036/01 CSaS Digital Signals and Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2202/01 EP Electrical Apparatus CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 420-2015/01 EO I Electrical Circuits I CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 430-2307/01 ERP1 Electrical Controlled Drives I CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 410-4116/01 ETT Electrical Heating Technology CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 440-2203/01 EO I Electronic Circuits I CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4021/01 ELP Electronic Publishing CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4012/01 VRS Embedded Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TVN High Voltage Technology CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 460-2014/01 TIS Information Systems Development CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2020/01 ISEP Information Systems for E-business CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2032/01 ISZ Information Systems in Medical Care CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4031/01 IT Internet Technologies CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-2020/01 PEO Laboratory Practics from Electronics GC 0+3 4 Czech
PSP selection 410-4117/01 POS Lighting Systems Operation CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2102/01 LO Logical Circuits CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2204/01 MS Mechatronic Systems CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2311/01 MT II Microcomputer Technique II CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 410-4108/01 MPESP Modeling of Transients in Electrical Machines and Apparatus CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 460-2016/01 OSY Operating Systems CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 440-4109/01 OPT II Optoelectronics II CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 440-2204/01 PLP Programmable Logical Devices CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2018/01 PJP Programming Languages and Compilers CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2012/01 PJ II Programming Languages II CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4049/01 PM Project Management Cr 3+0 2 Czech
PSP selection 450-2023/01 SRvRC Real Time Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4111/01 SS Switching Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 440-4110/01 RBS Wireless Cell Networks CrEx 2+2 4 Czech