Study plan – FEI / N2647 / 2612T059 / 01 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612T059 - Mobile Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization01 - Exchange Students
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava

Only for International Students.

Sort according tosemester
P - Mobilní technologie - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 470-4116/01 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4001/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 470-4401/01 STA Statistics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4002/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 460-4003/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1.ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor (povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné).
2.Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.

2. ročník
1.Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
2.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
3. Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační a komunikační technologie.
- Zkouška z povinného předmětu Mobilní technologie.
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 120 kreditů za celé navazující studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Mobilní technologie - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-4102/01 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4004/01 ML Mathematical Logic 1 CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 460-4005/01 TI Theoretical Computer Science 1 CrEx 4+2 8 Czech

V - Mobilní technologie - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4011/01 PAP Advanced Architectures of Computers 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4013/01 SOJ Assembly Languages 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4017/01 PIS Business Information Systems 1 GC 2+0 3 Czech
PSP selection 460-4012/01 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4015/01 VWA Developing of the Web Applications in the .NET 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4008/01 DOK Documentographic Information Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4010/01 ISDS Information Systems and Data Warehousing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4103/01 ISDN ISDN 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4104/01 OPT I Optoelectronics I 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4014/01 SWP Software Process 1 CrEx 2+0 3 Czech
PSP selection 440-4106/01 VoIP VoIP 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4011/01 ŠvB Wave Propagation 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4034/01 VPL Advanced Logic 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4030/01 SAN Analysis and Design 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4033/01 PG II Computer Graphics II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4024/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4021/01 ELP Electronic Publishing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4035/01 ISY Intelligent Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4031/01 IT Internet Technologies 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4029/01 MBM Methods for Business Modeling 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4027/01 ZMD Multimedia Data Processing 1 CrEx 2+3 7 Czech
PSP selection 460-4050/01 OSMZ Operating Systems of Mobile Devices 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4109/01 OPT II Optoelectronics II 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 460-4028/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 440-4110/01 RBS Wireless Cell Networks 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4042/01 TPS Advanced Computer Networks Technologies 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 460-4053/01 BIV Biologically Inspired Computing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4203/01 ŠpS Broadband Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4204/01 DAOS Dimensioning and Network Optimalization 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4039/01 GAL Graph Algorithms 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 460-4045/01 IM Information Management 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 460-4051/01 MS Mobile Computing 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4207/01 OPT III Optoelectronics III 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 460-4041/01 MSPS Software Systems Specification Methods 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4208/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4044/01 TSS Testing of Software Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4212/01 KSPS Communication Systems in Corporate Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4046/01 KPB Cryptography and Computer Security 2 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 460-4047/01 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-4210/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4049/01 PM Project Management 2 Cr 3+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - ECTS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-2306/01 PrS Access Network CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2001/01 ALG I Algorithms I GC 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4013/01 SOJ Assembly Languages CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-4203/01 ŠpS Broadband Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 430-4102/01 ŘEVM Control Electronics of Power Converters CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 410-4206/01 ŘES Control of Electrical Systems CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2024/01 ŘS Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4001/01 RS Control Systems Theory and Design CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2013/01 DAIS Database and Information Systems CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 440-2303/01 PD Data Transmission CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4030/01 NRVŘS Design and Application of Embedded Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4018/01 NRR Design and Realization of Controllers CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4010/01 PPCAE Designing with Support CAE CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2039/01 NMS Design Methodology of Measurements Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4015/01 MNIMS Design Methodology of Measurements Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-4101/01 ČMT2 Digital and Microprocessor Technique II CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4203/01 ERP3 Electrical Controlled Drives III CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 410-2201/01 ES Electrical Machines CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-4210/01 EEDPS Electrical Power Engineering of Industrial and Distribution Networks CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 440-4101/01 EO II Electronic Circuits II CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-4039/01 GAL Graph Algorithms CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 450-4019/01 PR Industrial Robotics CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4045/01 IM Information Management Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 440-4103/01 ISDN ISDN CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2027/01 JAT Java Technologies GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4017/01 ZSR Knowledge Based Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2203/01 LAM Linear Algebra with Matlab CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4004/01 ML Mathematical Logic CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 430-2303/01 MŘS1 Microcomputer Control Systems I CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2302/01 MT I Microcomputer Technique I CrEx 3+2 7 Czech
PSP selection 460-4016/01 MaV Modeling and Verification CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4002/01 MoSi Modulated Signals CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4104/01 OPT I Optoelectronics I CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 440-4207/01 OPT III Optoelectronics III CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 410-4109/01 TEN Power Engineering Theory CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 430-2302/01 VPS1 Power Semiconductor Systems I CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 410-4211/01 ZE Power Station Devices (Facilities) CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 450-2025/01 PAVŘS Programmable Controllers and HMI/SCADA Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-4207/01 OAR Protections and Automatics in Electrical Power Distribution CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2307/01 RS Radio Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4009/01 OSRČ Real Time Operating Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 470-8542/01 SMAD Special Methods of Data Analysis CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4044/01 TSS Testing of Software Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-4106/01 VoIP VoIP CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4011/01 ŠvB Wave Propagation CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes Cr 0+2 2 English
PSP selection 460-2003/01 ALG II Algorithms II GC 2+2 6 Czech
PSP selection 430-4104/01 AEO Analog Electronic Circuits CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 460-2029/01 AT .NET Architecture of the .NET Technology GC 3+2 5 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 440-4212/01 KSPS Communication Systems in Corporate Networks CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4025/01 RSBPA Control Systems Based on Programmable Logic Controllers CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4003/01 RSsP Control Systems using Computers CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4046/01 KPB Cryptography and Computer Security CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2011/01 TZD Data Processing Theory CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-2036/01 CSaS Digital Signals and Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-2202/01 EP Electrical Apparatus CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 420-2015/01 EO I Electrical Circuits I CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 430-2307/01 ERP1 Electrical Controlled Drives I CrEx 3+3 8 Czech
PSP selection 410-4116/01 ETT Electroheat Engineering CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 440-2203/01 EO I Electronic Circuits I CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4021/01 ELP Electronic Publishing CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 450-4012/01 VRS Embedded Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TVN High Voltage Technique CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 460-2014/01 TIS Information Systems Development CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2020/01 ISEP Information Systems for E-business CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2032/01 ISZ Information Systems in Medical Care CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4031/01 IT Internet Technologies CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-2020/01 PEO Laboratory Practics from Electronics GC 0+3 4 Czech
PSP selection 410-4117/01 POS Lighting Systems Operation CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2102/01 LO Logical Circuits CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2204/01 MS Mechatronic Systems CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2311/01 MT II Microcomputer Technique II CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 410-4108/01 MPESP Modeling of Transients in Electrical Machines and Apparatus CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 460-2016/01 OSY Operating Systems CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-2309/01 OPTE Optoelectronics CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 440-4109/01 OPT II Optoelectronics II CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 430-4103/01 VPS2 Power Semiconductor Systems II CrEx 4+3 8 Czech
PSP selection 440-2204/01 PLP Programmable Logical Devices CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2018/01 PJP Programming Languages and Compilers CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2012/01 PJ II Programming Languages II CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4049/01 PM Project Management Cr 3+0 2 Czech
PSP selection 450-2023/01 SRvRC Real Time Control Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4111/01 SS Switching Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 440-4110/01 RBS Wireless Cell Networks CrEx 2+2 4 Czech