Studijní plán – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302T006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0505/01 PK1 Parní kotle I 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 339-0518/01 PPE Pružnost a pevnost v energetice 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0501/01 PTH Přenos tepla a hmoty 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0502/01 SZ Spalovací zařízení 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0535/01 ChEn Chemie v energetice 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0535/01 ChEn Chemie v energetice 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0583/01 ChJE Chemie v jaderné energetice 1 KlZap 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0532/01 MKvO Metodika konstruování v oboru 1 KlZap 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0532/01 MKvO Metodika konstruování v oboru 1 KlZap 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 339-0512/02 PaPvS Pružnost a pevnost ve strojírenství 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 337-0511/01 TECHM Technická mechanika 1 KlZap 16 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 337-0511/01 TECHM Technická mechanika 1 KlZap 16 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0545/01 VK1 Větrání a klimatizace 1 1 KlZap 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0534/01 DEZ Využití druhotných zdrojů energie 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0507/01 KVC Kompresory, ventilátory a čerpadla 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0509/01 KC1 Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0506/01 OO Ochrana ovzduší v průmyslu 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0508/01 SM Spalovací motory 1 ZaZk 14 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0503/01 VH Vodní hospodářství v energetice 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0542/01 AOZE2 Alternativní a obnov. zdroje energie II 1 KlZap 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0551/01 EHE Ekonomika a hospodaření s energií 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0546/01 CHZ2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla II 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0536/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0572/01 MaPDČ Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0531/01 plyn Plynárenství 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0582/01 TJEZ Technologie výroby komponent JEZ 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0533/01 TP Teplárenství 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0570/01 TEzAP Teplo a elektřina z alternativních paliv 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0511/02 EC Energetické centrály 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0512/02 KCII Konstrukční cvičení II 2 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0510/01 TT Turbíny 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0576/01 VME-2 Výpočetní metody v energetice II 2 ZaZk 8 h/s+12 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0543/01 AOZE3 Alternativní a obnovitelné zdroje energie III 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0543/01 AOZE3 Alternativní a obnovitelné zdroje energie III 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 338-0542/01 AMvJE Aplikovaná mechanika v JE 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0551/01 EHE Ekonomika a hospodaření s energií 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0550/01 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0550/01 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0574/01 CHPPK Chemické procesy při provozu kotlů 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 361-0571/01 PKII Parní kotle II 2 ZaZk 14 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0581/01 SZJE Strojní zařízení jaderných elektráren 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0544/01 TP Technika prostředí 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0577/01 VSPK Vybrané statě parních kotlů 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 361-0534/01 DEZ Využití druhotných zdrojů energie 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0516/01 DUEn Diagnostika a údržba v energetice 2 ZaZk 14 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 361-0517/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+12 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 342-0512/01 DMZvP Dopravní a manipulační zařízení v průmyslu 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 361-0515/01 PREZ Provoz a regulace energetických zařízení 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 3 čeština