Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 - Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization10 - Technological management
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/01 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 3 W/S+3 W/S 6 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0519/02 PS Process Systems 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 346-0501/01 TO Theory of Machining 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0501/03 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0504/01 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 346-0502/01 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0503/03 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0502/01 TS Theory of Welding 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0505/01 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0515/01 ŘV Operations Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0317/01 FYZ Physics 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0532/01 DP Diploma Project I 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

PV předmět PRAXE si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání
tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná
individuální studijní plán.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a technologie obrábění.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 632-0033/01 S Metalcasting 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0526/03 TK Technological Principles of Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0504/01 KVN Tools Construction and Production 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0516/01 CAMII CAM Systems in Machining II 1 GC 0+3 2 Czech
PSP selection 346-0509/01 EMO Experimental Methods in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0510/01 OMO Optimization Processes in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0505/01 STO Special Technologies in Machining 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0506/01 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0506/01 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0511/01 KDS Checking and Diagnostic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0507/01 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0507/01 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0509/01 NTS Special Technology of Welding 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0508/01 TPI Technology of Surface Engineering 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0536/01 DPx Diploma practice 2 GC 0+14 D 4 Czech
PSP selection 345-0529/03 VMTv Numerical Methods in Metal Forming 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 345-0530/03 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 346-0503/01 VSO Production Machine Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0508/01 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 2+2 4 Czech

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0520/01 FS Financial Systems 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0519/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0512/01 UMIP Stock Removal and Surface Integrity 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0521/01 Cost Accounting 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0522/01 PNP Legal Standards in Business 2 GC 2+2 2 Czech

V - Volitelné předměty-navazující studium (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 712-0136/01 A d/I English Language d/I 1 GC 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0336/01 N d/I German Language dI 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 337-0518/01 PEKO Personal Competences 1 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0135/03 A-Fir./II Company English II 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 714-0333/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0003/01 LVK Basic Summer Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/01 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 3 W/S+3 W/S 6 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0519/02 PS Process Systems 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 346-0501/01 TO Theory of Machining 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0501/03 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0504/01 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 346-0502/01 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0503/03 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0502/01 TS Theory of Welding 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0505/01 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0515/01 ŘV Operations Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0317/01 FYZ Physics 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0532/01 DP Diploma Project I 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

PV předmět PRAXE si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání
tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná
individuální studijní plán.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a technologie obrábění.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 632-0033/01 S Metalcasting 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0526/03 TK Technological Principles of Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0504/01 KVN Tools Construction and Production 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0516/01 CAMII CAM Systems in Machining II 1 GC 0+3 2 Czech
PSP selection 346-0509/01 EMO Experimental Methods in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0510/01 OMO Optimization Processes in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0505/01 STO Special Technologies in Machining 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0506/01 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0506/01 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0511/01 KDS Checking and Diagnostic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0507/01 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0507/01 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0509/01 NTS Special Technology of Welding 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0508/01 TPI Technology of Surface Engineering 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0536/01 DPx Diploma practice 2 GC 0+14 D 4 Czech
PSP selection 345-0529/03 VMTv Numerical Methods in Metal Forming 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 345-0530/03 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 346-0503/01 VSO Production Machine Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0508/01 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 2+2 4 Czech

Technological management (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0516/03 MI Management of Innovations 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0511/03 EaŘP Economics and Enterprise Operation Management 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0517/05 PE Economics of Enterprise 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0512/03 ZPI Enterprise Funding and Investments 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0518/03 PM Project Management 2 GC 2+2 4 Czech

Další předměty do výše 30 kreditů za semestr si studenti volí z ostatních povinně volitelných předmětů oboru nebo specializace a volitelných předmětů fakulty. Jen ty předměty, které studenti neabsolvovali v předchozím studijním programu.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a technologie obrábění.

V - Volitelné předměty-navazující studium (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0133/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 712-0136/01 A d/I English Language d/I 1 GC 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0336/01 N d/I German Language dI 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 337-0518/01 PEKO Personal Competences 1 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0135/03 A-Fir./II Company English II 1 Cr 0+3 2 Czech
PSP selection 714-0333/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0520/01 FS Financial Systems 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0519/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0512/01 UMIP Stock Removal and Surface Integrity 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0521/01 Cost Accounting 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0522/01 PNP Legal Standards in Business 2 GC 2+2 2 Czech

PV - Technological management (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0525/03 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0524/03 Mk Marketing 2 GC 2+2 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0002/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0003/01 LVK Basic Summer Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech