Studijní plán – FS / N2301 / 2303T002 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 - Strojírenská technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 - Technologický management
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0511/02 IPP Inženýrská pružnost a pevnost II 1 ZaZk 20 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0501/02 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0501/04 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0504/02 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 346-0502/02 RKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0502/02 TS Teorie svařování 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0503/04 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0505/02 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0515/02 ŘV Řízení výroby 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0532/02 DP Diplomový projekt I 2 KlZap 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 346-0519/01 DP II Diplomový projekt II 2 KlZap 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a a technologie obrábění,
Podniková ekonomika a investování.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0504/02 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-0033/02 S Slévárenství 1 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0526/04 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0516/01 CAMII CAM systémy v obrábění II 1 KlZap 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0509/02 EMO Experimentální metody v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0506/02 NSMTP Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0510/02 OMO Optimalizační procesy v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0505/02 STO Speciální technologie v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0507/02 KVP Konstrukce a výroba přípravků 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0511/02 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 2 KlZap 15 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0506/02 MP Montážní práce a aut. montážních prací 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0509/02 NTS Nekonvenční technologie svařování 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/02 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0507/02 TaNMT Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0508/02 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 15 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0530/04 VMS Výpočetní metody ve svařování 2 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0529/04 VMTv Výpočetní metody ve tváření 2 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0503/02 VSO Výrobní stroje obráběcí 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština

V - Strojírenská technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0520/02 FS Finanční systémy 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0519/02 LPP Logistika v průmyslovém podniku 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0512/02 UMIP Úběr materiálu a integrita povrchu 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0521/02 Nákladové účetnictví 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0522/02 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština

V - Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština

P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0511/02 IPP Inženýrská pružnost a pevnost II 1 ZaZk 20 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0501/02 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0501/04 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0504/02 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 346-0502/02 RKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0502/02 TS Teorie svařování 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0503/04 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0505/02 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0515/02 ŘV Řízení výroby 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0532/02 DP Diplomový projekt I 2 KlZap 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 346-0519/01 DP II Diplomový projekt II 2 KlZap 0+20 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a a technologie obrábění,
Podniková ekonomika a investování.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

P-Technologický management (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0516/04 MI Management inovací 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0511/04 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/06 PE Podniková ekonomika 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0512/04 ZPI Zakládání podniků a investování 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0518/04 PM Projektový management 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.


Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a technologie obrábění,
Podniková ekonomika a investování.
Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce

PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0504/02 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-0033/02 S Slévárenství 1 ZaZk 12 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0526/04 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0516/01 CAMII CAM systémy v obrábění II 1 KlZap 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0509/02 EMO Experimentální metody v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 345-0506/02 NSMTP Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0510/02 OMO Optimalizační procesy v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 346-0505/02 STO Speciální technologie v obrábění 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0507/02 KVP Konstrukce a výroba přípravků 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0511/02 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 2 KlZap 15 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0506/02 MP Montážní práce a aut. montážních prací 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0509/02 NTS Nekonvenční technologie svařování 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/02 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0507/02 TaNMT Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0508/02 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 15 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0530/04 VMS Výpočetní metody ve svařování 2 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0529/04 VMTv Výpočetní metody ve tváření 2 KlZap 0+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 346-0503/02 VSO Výrobní stroje obráběcí 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština

V - Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština

PV - Technologický management (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0525/04 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 345-0524/04 Mk Marketing 2 KlZap 12 h/s+2 h/s 4 čeština