Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T005 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T005 – Technická bezpečnost osob a majetku
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0057/01 ABR Analýza bezpečnostních rizik 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0809/01 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/07 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0058/01 TaPP-BOM Technické a právní předpisy BOM 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0067/01 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0002/01 KS Komunikační systémy v PO 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0307/05 MNG Management 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 050-0012/01 OOB-III Ochrana obyvatelstva III. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0059/01 PBSYS Projektování bezpečnostních systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0060/01 SI Soudní inženýrství 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0062/01 SBST Systémy bezpečnosti státu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/07 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 040-0061/01 TBT Teorie bezpečnostní techniky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0004/02 VMPBS Výpočetní metody v PBS 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0056/01 Abh Aktuální bezpečnostní hrozby 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 040-0039/03 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0001/01 BPL Bezpečnostní plánování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0869/01 BPvP Bezpečnostní praxe v podniku 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0001/01 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0538/01 AMT-FBI Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0053/01 BMNG Bezpečnostní management 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0064/01 BPYR Bezpečnostní pyrotechnika 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0063/01 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0063/01 KBOaM Komerční bezpečnost osob a majetku 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 714-0087/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0050/03 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0015/06 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0516/01 PPFBI Pružnost a pevnost pro FBI 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0823/01 TQM Totální management jakosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/02 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0021/02 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/02 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0010/01 PStH Případové studie 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 050-0015/01 PStH Případové studie 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 040-0065/01 SBHRO Speciální bezpečnostní technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0066/01 SYSPO Systémy podnikové ochrany 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0009/01 BIS Bezpečnost informačních systémů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0069/01 KSYSBOM Komunikační systémy BOM 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0407/12 OPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0005/01 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0019/01 Poj Pojišťovnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/01 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0068/01 PSOP Případové studie ochrany podniku 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0034/02 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 030-0079/01 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0012/01 NP Nouzové přežití 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0028/02 VHŽP Vliv havárií na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0873/01 ExČHMU Exkurze ČHMU pro TBOM 2 Za 1 d+0 0 čeština
Výběr v OSP 040-0871/01 EXlet Exkurze na letiště L. Janáčka v Mošnově. 2 Za 2 d+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0011/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 040-0067/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 16 h/s+0 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština