Studijní plán – FEI / B2646 / 2612R025 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programB2646 – Informační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Informatika a výp. technika IT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2004/01 ARP Architektury počítačů 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-2301/01 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 440-2202/01 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 460-2005/01 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2007/01 BP I Bakalářský projekt I 3 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2006/01 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2033/01 SP Semestrální projekt 3 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2008/01 BP II Bakalářský projekt II 3 Za 0 h/s+10 h/s 12 čeština

2. ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
2.Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3. ročník
1.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
2.Součástí státní závěrečné zkoušky je:
a) Obhajoba bakalářské práce.
b) Zkouška z povinného předmětu SZZ Informační technologie, při jehož hodnocení se bere v úvahu:
- průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
- průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
- otázka z vyhlášených tématických okruhů.
3.Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I a II mají studenti tyto:
a) Zpracování tématu zadaného katedrou.
b) Zpracování tématu zadaného firmou.
c) Formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
4.K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Informatika a výp. technika IT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2010/01 PJ I Programovací jazyky I 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2009/01 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-2012/01 PJ II Programovací jazyky II 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2011/01 TZD Teorie zpracování dat 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2013/01 DAIS Databázové a informační systémy 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 460-2014/01 TIS Tvorba informačních systémů 3 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština

Poznámka 1. ročník zkouška