Study plan – FEI / B2646 / 2612R025 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2646 - Information Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612R025 - Computer Science and Technology
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Informatika a výp. technika IT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2004/01 ARP Computer Architecture 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2301/01 DIM Discrete Mathematics 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 460-2005/01 UTI Introduction to Theoretical Computer Science 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 460-2007/01 BP I Bachelor Project I 3 Cr 0 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 0 H/S+15 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2033/01 SP Semestral Project 3 Cr 0+4 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2008/01 BP II Bachelor Project II 3 Cr 0 H/S+10 H/S 12 Czech

2. ročník
1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
2.Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3. ročník
1.Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
2.Součástí státní závěrečné zkoušky je:
a) Obhajoba bakalářské práce.
b) Zkouška z povinného předmětu SZZ Informační technologie, při jehož hodnocení se bere v úvahu:
- průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
- průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
- otázka z vyhlášených tématických okruhů.
3.Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I a II mají studenti tyto:
a) Zpracování tématu zadaného katedrou.
b) Zpracování tématu zadaného firmou.
c) Formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
4.K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Informatika a výp. technika IT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2009/01 SWI Introduction to Software Engineering 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 460-2010/01 PJ I Programming Languages I 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2011/01 TZD Data Processing Theory 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 460-2012/01 PJ II Programming Languages II 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-2013/01 DAIS Database and Information Systems 3 CrEx 10 H/S+0 H/S 8 Czech
PSP selection 460-2014/01 TIS Information Systems Development 3 CrEx 8 H/S+0 H/S 6 Czech

Poznámka 1. ročník zkouška