Study plan – FEI / B2646 / 2612R059 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2010/2011Study programmeB2646 – Information Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2612R059 – Mobile Technology
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Mobilní technologie IT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2004/01 ARP Computer Architecture 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 470-2301/01 DIM Discrete Mathematics 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2005/01 UTI Introduction to Theoretical Computer Science 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-2202/01 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 460-2007/01 BP I Bachelor Project I 3 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 460-2033/01 SP Semestral Project 3 Cr 0+4 4 Czech
PSP selection 460-2008/01 BP II Bachelor Project II 3 Cr 0+3 12 Czech

2. ročník
•Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
•U anglického jazyka volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí)

1.Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.
2.Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
1. Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
2. Součástí státní závěrečné zkoušky je:
a) Obhajoba bakalářské práce.
b) Zkouška z povinného předmětu SZZ Informační technologie, při jehož hodnocení se bere v úvahu:
- průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
- průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
- otázka z vyhlášených tématických okruhů.
3. Možnosti absolvování předmětu Bakalářský projekt I a II mají studenti tyto:
a) Zpracování tématu zadaného katedrou.
b) Zpracování tématu zadaného firmou.
c) Formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
5.K SZZ se student může přihlásit má-li splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Mobilní technologie IT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-2201/01 PS Transmission Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 460-2019/01 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2025/01 TAMZ II Design of Applications for Mobile Devices II 3 CrEx 2+2 6 Czech