Studijní plán – HGF / P2110 / 2101V003 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V003 – Geologické inženýrství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geologické inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0902/02 HGF Aplikovaná hydrogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0904/02 AS Aplikovaná seismologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0929/01 BIOG Biogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0980/02 BSG Biostratigrafie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0903/02 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0908/02 EHLNS Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0909/02 ENS Ekonomika nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0920/02 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0922/02 GFM Geofyzikální měření ve vrtech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/02 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0916/02 GIT Geoinformační technologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0970/02 G Geomechanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0897/02 GMF Geomorfologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 224-0915/02 GGS Geotechnika a geotechnické stavby Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0933/02 HGF Hydraulika podzemních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0910/02 HZk Hydrodynamické zkoušky Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0937/02 HGO Hydrogeologie obecná Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0915/01 HDL Hydrologie Zk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0944/02 IPZDGF Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0942/04 IG Inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 541-0930/02 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0951/02 JPV Jímání podzemních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/02 LDL Lomové dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0931/02 LK Ložiska kaustobiolitů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0943/02 LN Ložiska nerud Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0912/02 LRZP Ložiska ropy a zemního plynu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0945/02 LR Ložiska rud Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0947/02 LSS Ložiska stavebních surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0913/02 LG Ložisková geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0965/01 MaES Management a exploatace surovin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0900/02 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0958/02 MMHGP Metody a metodika hydrogeologického průzkumu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0957/03 MMIGP Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0953/02 MVGE Metody využití geotermální energie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0969/02 MP Mineralogie a petrografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0890/02 MH_GT_D Modelování a hodnocení geologických těles Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0952/02 HGF Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 224-0906/01 MIAG Monitoring a inver. analýza v geotechnice ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0963/02 NSP Nerostná surovinová politika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0977/02 NMVL Netradiční metody využití ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0928/01 PEDGI Pedologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0905/02 PG Petrologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0891/01 PočGrafGv Počítačová grafika v geovědách ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0975/02 PU Podzemní uskladňování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0979/02 SHG Speciální hydrogeologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0978/04 SIG Speciální inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0976/02 SVP Speciální vrtné práce Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0982/02 SGR Stratigrafická a regionální geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0986/02 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0970/02 TP Technická petrografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0978/02 TVH Technické vlastnosti hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0989/02 TTV Technika a technologie vrtání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/02 TS Technologie silikátů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0990/02 T Tektonika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0992/02 TKP Těžba kapalin a plynů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0993/02 UGF Užitá geofyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0946/03 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/02 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/02 ČOV Čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/02 EKOd Ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0898/01 GFP Geofyzikální průzkum ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0902/02 GISSP GIS a jejich aplikace v surovinovém prumyslu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/02 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0928/02 KrEkoD Krajinná ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0925/02 OAV-D Oceňování antropogenních vlivů na ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0968/01 PG Paleogeografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0973/01 PU Petrologie uhlí ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0901/01 S Sedimentologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/02 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0910/02 TLDN Technologie lomového dobývání nesoudržných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0972/01 UV Úprava vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0994/01 VSG Všeobecná a strukturní geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0910/02 VYUZG Využití GIS technologie ve stavebnictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0916/02 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 čeština