Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V009 – Hornictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0934/02 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0920/01 HDRNU Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/02 LDL Lomové dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0921/02 MHHM Mechanika hornin a horského masivu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0940/02 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 340-0935/01 MaZnK Mechanizace a zařízení na kamenolomech Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0945/02 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0942/02 HGF Příprava výroby v dolech a lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0962/02 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0970/02 TP Technická petrografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0989/02 TTV Technika a technologie vrtání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0913/02 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0911/01 TDvOP Technologie lomového dobývání v obtížných podmínkách Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0939/01 HGF Technologie ukládání odpadů do vyrubaných důlních prostor ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0961/02 ÚTA Úpravnická technologická analýza Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0902/02 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0946/03 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0953/01 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0941/02 DL Dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0901/02 DM Důlní měřictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0950/02 DV Důlní větrání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0935/01 EZHDMUS Efektivnost způsobu hlubinného dobývání mocných uhelných slojí zkouší Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/02 EKOd Ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0912/02 Fl Flotace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0924/02 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0936/02 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0913/01 HZM Hodnocení a zneškodnění odpadních materiálů ZaZk 0+20 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/02 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/02 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0955/02 KHD Klimatizace hlubokých dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0907/01 MnUL Mechanizace na uhelných lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0922/02 NsO Nakládání s odpady Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0944/02 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0904/02 OL Optimalizace lomu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0954/02 PD Plynodajnost a degazace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0967/02 PPZS Pomocné procesy při zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0929/02 PTDML Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0904/01 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0959/02 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/02 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0951/02 ŘVS Řešení větrních sítí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/02 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0910/02 TLDN Technologie lomového dobývání nesoudržných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0909/02 TLDS Technologie lomového dobývání soudržných neuhelných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0906/01 TLDU Technologie lomového dobývání uhelných ložisek ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/02 TRO Technologie recyklace odpadů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0968/01 TÚU Technologie úpravy uhlí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0929/02 TZO Technologie zneškodňování odpadů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/02 UUS Úprava užitkových surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0958/02 VDaPD Větrání dolů a podzemních děl Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyky Ph.D. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština