Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V007 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V007 – Hornická geomechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0953/02 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0941/02 DL Dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0950/02 DV Důlní větrání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0924/02 HDUL Hlubinné dobývání uhelných ložisek Zk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 516-0931/02 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0921/02 MHHM Mechanika hornin a horského masivu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0940/02 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/02 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0945/02 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0942/02 HGF Příprava výroby v dolech a lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0946/03 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/01 DSaK Dobývací stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0934/01 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/01 PDS Povrchové dobývací stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/01 RSaK Razící stroje a komplexy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/02 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/02 TRO Technologie recyklace odpadů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/01 UUS Úprava užitkových surovin ZaZk 20 t+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0936/02 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách Zk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0955/02 KHD Klimatizace hlubokých dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0954/02 PD Plynodajnost a degazace Zk 20 h/s+0 10 čeština

Hornická geomechanika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0941/02 DL Dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0934/02 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0980/02 GM Geomechanické modelování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0971/02 GM Geomechanické monitorováni Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0940/02 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0945/02 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0976/02 SDD Stabilita důlních děl Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0929/02 TPPH Teorie přetváření a porušování hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0926/01 DAPP Dobývání v anomalních přírodních podmínkách ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0983/01 DONP Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0970/01 G Geomechanika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0973/01 MZSZ Mechanika zemin a stabilita zemních těles ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0984/02 MPPP Metody prognózování a prevence průtrží plynů a hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0975/01 RM Reologie materiálu Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/01 TVH Technické vlastnosti hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština