Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V007 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V007 – Hornická geomechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornická geomechanika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0926/01 DAPP Dobývání v anomalních přírodních podmínkách ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0983/01 DONP Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0980/01 GM Geomechanické modelování ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0971/01 GM Geomechanické monitorováni ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0970/01 G Geomechanika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0973/01 MZSZ Mechanika zemin a stabilita zemních těles ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0984/01 MPPP Metody prognózování a prevence průtrží plynů a hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0975/01 RM Reologie materiálu Zk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0976/01 SDD Stabilita důlních děl ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/01 TVH Technické vlastnosti hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0929/01 TPPH Teorie přetváření a porušování hornin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština