Studijní plán – HGF / P3646 / 3602V002 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602V002 – Geoinformatika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geoinformatika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0888/02 ES_GIS_D Expertní systémy v GIS Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0914/02 Geogr Geografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0924/02 GI_D Geoinformatika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0908/02 GNPS Globální navigační a polohové systémy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 456-0921/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 548-0906/02 MVGIS Modelování v GIS Zk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0889/01 OP Optimalizace průzkumu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 548-0904/02 PLGIT Plánování a projektování geoinformačních technologií Zk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0903/02 PAD Prostorová analýza dat Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0921/02 PDB Prostorové databáze Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 352-0907/01 SWING Softwarové inženýrství ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 456-0901/01 UTDS Úvod do teorie databázových systémů ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0923/01 APU Algoritmizace prostorových úloh Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0892/01 DSTDS Databázové systémy a teorie datových struktur ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0909/01 DEMOGR Demografie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0909/01 DMT Digitální modely terénu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0919/01 DZDPZ Digitální zpracování dat DPZ Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0941/01 DL Dobývání ložisek ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0918/01 EM Environmentální modelování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0901/02 GIS Geografické informační systémy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0916/01 GIT Geoinformační technologie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0897/02 GMF Geomorfologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0934/01 GST_D Geostatistika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0937/02 HGO Hydrogeologie obecná Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0915/01 HDL Hydrologie Zk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0932/02 KrajplanD Krajinné plánování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0916/01 MK Meteorologie a klimatologie Zk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0890/02 MH_GT_D Modelování a hodnocení geologických těles Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0952/02 HGF Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0913/02 ModGV Modelování v geovědách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0891/01 PočGrafGv Počítačová grafika v geovědách ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0912/02 PocKr Počítačová kartografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0911/01 IPM Řízení mezinárodních projektů ZaZk 30 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0902/01 TTP Teorie trhu práce ZaZk 90 h/s+60 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0924/01 VAGIT Výpočetní aspekty geoinformačních technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0925/01 ZVP Základy vědecké práce Zk 20 h/s+0 10 čeština