Studijní plán – HGF / P3646 / 3602V002 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602V002 – Geoinformatika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geoinformatika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0923/01 APU Algoritmizace prostorových úloh Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/02 DPZ Dálkový průzkum země Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0909/02 DMT Digitální modely terénu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0888/02 ES_GIS_D Expertní systémy v GIS Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0914/02 Geogr Geografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0916/02 GIT Geoinformační technologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0919/01 G Geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0934/02 GST_D Geostatistika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0937/02 HGO Hydrogeologie obecná Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0915/01 HDL Hydrologie Zk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 541-0952/02 HGF Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0913/02 ModGV Modelování v geovědách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0889/01 OP Optimalizace průzkumu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 548-0904/02 PLGIT Plánování a projektování geoinformačních technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0912/02 PocKr Počítačová kartografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0903/02 PAD Prostorová analýza dat Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0921/02 PDB Prostorové databáze Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0911/02 IPM Řízení mezinárodních projektů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0917/02 TKV Tvorba kartografických výstupů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0994/02 VSG Všeobecná a strukturní geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0924/01 VAGIT Výpočetní aspekty geoinformačních technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0892/01 DSTDS Databázové systémy a teorie datových struktur ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0902/02 DZAO Digitální zpracování a analýza obrazu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0901/01 GIS Geografické informační systémy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0924/01 GI_D Geoinformatika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0908/01 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/02 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0916/01 MK Meteorologie a klimatologie Zk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/03 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0890/01 MH_GT_D Modelování a hodnocení geologických těles ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0906/01 MVGIS Modelování v GIS ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0927/02 MONIT Monitorování stavu ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0891/01 PočGrafGv Počítačová grafika v geovědách ZaZk 10 h/s+0 0 čeština