Studijní plán – HGF / P3646 / 3646V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646V001 – Důlní měřictví a geodézie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Důlní měřictví a geodézie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0901/02 DM Důlní měřictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0996/01 HGF Fyzikální geodézie a geofyzika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0954/02 GSS Geodetické souřadnicové systémy ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 548-0906/02 MVGIS Modelování v GIS Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0958/02 VDaPD Větrání dolů a podzemních děl Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP 544-0909/02 VDaOP Vlivy dobývání na důlní díla, ochranné pilíře a dobývání v nich Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0903/01 DMaL Důlní mapování a legislativa ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0908/02 FotH Fotogrammetrie v hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0907/01 GL Geometrie ložisek ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0904/01 IG Inženýrská geodézie ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0902/01 MPS Měřické přístroje a systémy ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0955/02 MvG Metrologie v geodézii Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0951/01 NKN Nauka o katastru nemovitostí ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/02 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0905/01 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii ZaZk 1+0 0 čeština