Studijní plán – HGF / P2102 / 2102V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Úpravnictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0997/02 HGF Hydrochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0920/01 ChPL Chemie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0962/02 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0968/01 TÚU Technologie úpravy uhlí ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0903/01 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/02 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/01 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/02 BČOV Biologické čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/02 ČOV Čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/02 EKOd Ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0909/02 FaSF Flokulace a selektivní flokulace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0912/02 Fl Flotace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0913/01 HZM Hodnocení a zneškodnění odpadních materiálů ZaZk 0+20 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0965/01 HZBPÚ Horní zákon a bezpečnost práce v úpravnictví ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/02 HSO Hospodaření s odpady Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0942/02 HsV Hospodaření s vodou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/02 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0912/01 IAL Instrumentální analytické metody a jejich využití při úpravě nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/02 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0941/02 MMA Metody mineralogické analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/03 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0922/02 NsO Nakládání s odpady Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0937/01 PHVA Partikulární hmoty, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0929/02 PTDML Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0919/02 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0925/01 SMTSH Skladovací a manipulační technologie sypkých hmot ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/02 SH Stavební hmoty Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0938/01 SZUVA Strojní zařízení úpraven, vybrané aplikace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0968/02 STPL Struktura a textura pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0948/01 TRP Technologie recyklace plastů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/02 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0972/01 UV Úprava vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0961/01 ÚTA Úpravnická technologická analýza ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0936/02 HGF Vlastní doprava, skladování a balení sypkých hmot Zk 20 h/s+0 10 čeština