Studijní plán – HGF / P3904 / 3904V012 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP3904 – Inženýrská ekologie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904V012 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Ochrana ŽP v průmyslu (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0929/01 BIOG Biogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0920/02 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/02 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0997/02 HGF Hydrochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0930/02 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0969/02 MP Mineralogie a petrografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0917/02 OV Ochrana vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0928/01 PEDGI Pedologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0902/02 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0965/02 AnZP Analytika životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0953/02 ARPZ Analýza rizik průmyslových zařízení Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/02 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0905/01 D-EAVŽ Ekologické aspekty výroby železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0930/01 EE Environmentální ekonomie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0954/02 EnviInfo Environmentální informatika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0921/02 GBotD Geobotanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/02 GSk Geotechnika skládek Zk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/02 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0945/02 ChŽP Chemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0902/01 CHZP Chemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/02 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0928/02 KrEkoD Krajinná ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0932/02 KrajplanD Krajinné plánování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0963/02 LOŘŽP Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0927/02 MONIT Monitorování stavu ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0925/01 OAV-D Oceňování antropogenních vlivů na ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0961/01 OchOvdz Ochrana ovzduší ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0924/01 OŽPPR Ochrana ŽP v průmyslu ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0973/01 PP Pracovní prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0970/01 PMK Prostorové modelování v krajině Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0933/02 SKMMD Speciální kapitoly matematického modelování dějů v atmosféře Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0962/02 TEPR Technika prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/02 TRO Technologie recyklace odpadů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0929/01 TZO Technologie zneškodňování odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/02 TOXI Toxikologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0905/01 ÚprDS Úprava druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština