Studijní plán – HGF / P3904 / 3904V012 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP3904 – Inženýrská ekologie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904V012 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Ochrana ŽP v průmyslu (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0929/01 BIOG Biogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 040-0908/01 MMP Měření a monitoring prostředí ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0928/01 PEDGI Pedologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 616-0907/01 APOŽP Právní aspekty ochrany a tvorby ŽP ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0957/01 PI Procesní inženýrství ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0902/01 TMS Speciální úlohy termomechaniky ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0965/01 AnZP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0907/02 AnR Analýza rizik Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0953/02 ARPZ Analýza rizik průmyslových zařízení Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/01 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0902/01 APFYZ Aplikovaná fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/02 BČOV Biologické čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/02 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/02 ČOV Čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0930/01 EE Environmentální ekonomie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0954/02 EnviInfo Environmentální informatika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/03 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0921/02 GBotD Geobotanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0901/01 GIS Geografické informační systémy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/02 GSk Geotechnika skládek Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0901/02 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0902/01 CHZP Chemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0928/02 KrEkoD Krajinná ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0932/02 KrajplanD Krajinné plánování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0963/01 LOŘŽP Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0927/02 MONIT Monitorování stavu ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0925/01 OAV-D Oceňování antropogenních vlivů na ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0961/01 OchOvdz Ochrana ovzduší ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0924/02 OŽPPR Ochrana ŽP v průmyslu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0973/01 PP Pracovní prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0970/01 PMK Prostorové modelování v krajině Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0933/02 SKMMD Speciální kapitoly matematického modelování dějů v atmosféře Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0962/02 TEPR Technika prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0929/01 TZO Technologie zneškodňování odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0910/02 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/02 TOXI Toxikologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0905/01 ÚprDS Úprava druhotných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština