Studijní plán – FEI / P2649 / 3907V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programP2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907V001 – Elektroenergetika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Povinný blok (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6001/01 DS1 Disertační seminář I ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6002/01 DS2 Disertační seminář II ZaZk 0 h/s+0 h/s 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6003/01 DS3 Disertační seminář III ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-6004/01 DS4 Disertační seminář IV ZaZk 0 h/s+0 h/s 20 čeština

PV - Elektroenergetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 420-6001/01 DEV Diagnostika elektrických veličin ZaZk 7 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6010/01 DELZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6002/01 ELEK Elektrárny ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6007/01 EP Elektrické pohony Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6003/01 ESVE Elektrické stanice a vedení ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6014/01 ELSV Elektrické světlo ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6004/01 ELPR Elektroenergetika v průmyslu ZaZk 28 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6013/01 EPTZ Energetické problémy tepelných zařízení ZaZk 28 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6015/01 MOEL Modelování v elektroenergetice ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6005/01 OARO Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6009/01 PMDI Počítače pro měření a diagnostiku ZaZk 28 h/s+140 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6012/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6008/01 ŘESO Řízení elektrizačních soustav ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6001/01 TEEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6016/01 VTSP Vybrané kapitoly z teorie elektrických strojů a přístrojů ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 410-6019/01 VNSP Výpočtové a numerické metody elektrických strojů a přístrojů ZaZk 0 h/s+0 10 čeština