Study plan – FMT / P2106 / 2807V003 / - / D / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeP2106 – Metallurgy
FacultyFaculty of Materials Science and TechnologyField of study2807V003 – Chemical Metallurgy
Type of studyDoctoralSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
PV - Cizí jazyk - doktorandi (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 712-0191/02 A-Dr. English Language Dr. Ex 0+26 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0991/02 F-Dr. French Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0391/02 N-Dr. German Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0591/02 R-Dr. Russian Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0791/02 Š-Dr. Spanish Language Dr. Ex 0+28 H/S 10 Czech

Vybírá se jeden jazyk z dané nabídky.

PV - Odborné předměty (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 617-0948/01 PACH Advanced Inorganic Chemictry Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0905/02 VKFCH Advanced Physical Chemistry Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0955/02 KOCH Chapters in Organic Chemistry Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 9360-0925/01 CHFUM Chemistry and physics of carbon materials Ex 20 H/S+20 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0951/02 ECH Electrochemistry Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0903/02 KHD Kinetics of Heterogeneous Processes Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0901/02 MSFV Materials with Special Physical Properties Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0904/01 MMPJ Mathematical Methods in Transport Phenomena Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 470-6502/01 MMMKP Mathematical Modelling and FEM Ex 28 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 636-0935/02 KTM Metallic Technical Materials Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0903/02 MČKSA Metallurgy of Pure Metals and Special Alloys Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 9360-0901/01 KMH Methods for comprehensive assessment of metallurgic waste Ex 2+5 D 10 Czech
PSP selection PSP selection 636-0938/02 NTM Non-metallic Technical Materials Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0901/02 FCH Physical Chemistry Ex 20 H/S+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0957/02 PI Process Engineering Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 619-0902/02 TMP Theory of Metallurgical Processes Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 637-0907/02 TVNK Theory of Production of Non-Ferrous Metals Ex 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 617-0958/02 PJ Transport Phenomena Ex 2+0 10 Czech

Vybírá se pět předmětů z dané nabídky.