Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T034 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T034 – Technologie tváření a úpravy materiálu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Technologie tváření a úpravy mat. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0805/02 TeTVŽO Teorie a technologie výroby železa a oceli 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 632-0801/02 TSPI Teorie slévárenských pochodů I. 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0813/02 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0800/03 DPRM Diplomové praktikum 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 633-0805/01 KO Kování 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 636-0811/01 TECHMAT Technické materiály 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0804/01 V Válcování 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0806/01 VKTZ Vybrané kapitoly z tepelného zpracování 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 633-0814/01 DPRM2 Diplomové praktikum 2 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 633-0807/01 EPT Ekotechnika a progresivní tváření 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0808/01 IST Inženýrský software ve tváření 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0815/01 DSEM Diplomový seminář 2 Za 0+6 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 633-0811/01 MTP Modelování tvářecích pochodů 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 633-0812/01 PPSM Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+4 h/s 6 čeština

PV - Technologie tváření a úpravy mat. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0830/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 633-0803/01 TETM Technologie tváření 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0802/01 TTVM Teorie tváření 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0810/01 FTPM Fyzikální teorie plasticity 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0808/01 MMŘ Moderní metody řízení 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-0809/01 TMPM Termomechanické procesy tváření 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0813/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština