Study plan – FMT / B3922 / 3902R040 / - / B / K / Třinec / cs

Academic year2011/2012Study programmeB3922 - Economics and Management of Industrial Systems
FacultyFaculty of Materials Science and TechnologyField of study3902R040 - Automation and Computing in Industry
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyCombinedLanguage of instructionCzech
Tutorial centreTřinec
Sort according tosemester
P - Automatizace a poč. tech. v průmyslu (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 638-0403/01 - Computer Geometry and Graphics 2 CrEx 4 H/S+14 H/S 4 Czech
PSP selection 638-0402/01 - Computer Technology II 2 CrEx 4 H/S+14 H/S 4 Czech
PSP selection 638-0426/01 SD Dependability and Diagnostics 2 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 635-0401/01 STP Heat Transfer and Fluid Mechanics 2 CrEx 24 H/S+0 8 Czech
PSP selection 634-0402/01 PTI. Industrial Technologies I. 2 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 516-0612/01 FYII Physics II 2 CrEx 18+0 6 Czech
PSP selection 638-0425/01 PS Computer Networks 2 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 420-8601/02 EFMMI Electrical Engineering (FMMI) 2 CrEx 12 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 638-0427/01 PrvkyŘS Elements of Control Systems 2 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 634-0406/01 PT II. Industrial Technologies II. 2 CrEx 18 H/S+0 5 Czech
PSP selection 638-0422/02 OP Study Branch Practice 2 Cr 0+14 D 8 Czech
PSP selection 638-0404/01 TS System Theory 2 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0420/01 AI Applied Electronics 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 638-0407/01 AŘ1 Automatic Control I. 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0409/01 PS Computer Networks 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0406/01 SD Dependability and Diagnostics 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0410/01 Prvky ŘS Elements of Control Systems 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0408/01 IS System Identification 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech
PSP selection 638-0412/01 AŘ2 Automatic Control II. 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 638-0414/01 ATP Automation of Technological Processes 3 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 638-0424/01 BS Bachelor seminar 3 Cr 0+10 H/S 12 Czech
PSP selection 638-0416/01 PRS Control System Project Management 3 CrEx 14 H/S+0 5 Czech
PSP selection 638-0413/01 TPŘS Hardware of Control Systems 3 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 638-0421/01 PLA I Programmable Logic Cotrollers I 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 638-0417/01 OS Study Branch Seminar 3 Cr 0+10 H/S 2 Czech

V - Automatizace a poč. tech. v průmyslu (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 639-0420/01 ZStM Basic Statistical Methods 2 CrEx 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 616-0401/01 PTaŽP Industrial Technologies and Environment 3 CrEx 18 H/S+0 6 Czech
PSP selection 711-0407/10 OPP Commercial Law and Labour Law 3 CrEx 14 H/S+0 4 Czech

P - Společné studium - 1. ročník - B 3922 (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 617-0402/02 CH-I. Chemistry I. 1 CrEx 22 H/S+0 9 Czech
PSP selection 638-0401/02 PT1 Computer Technology I 1 Cr 4 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 636-0416/04 ZPKM Fundamentals of Advanced Structural Materials 1 CrEx 14 H/S+0 H/S 7 Czech
PSP selection 714-0665/01 M I Mathematics I 1 CrEx 22 H/S+0 7 Czech
PSP selection 636-0401/02 NoM I Materials Science I 1 CrEx 16 H/S+0 H/S 8 Czech
PSP selection 714-0666/01 M II Mathematics II 1 CrEx 20 H/S+0 6 Czech
PSP selection 516-0611/01 FYI Physics I 1 CrEx 20 H/S+0 6 Czech
PSP selection 619-0401/02 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech

PV - Společenskovědní předmět (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 121-0348/01 DNH FMMI History of national economy for FMME 1 Cr 10 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0479/20 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/12 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/25 FIL Philosophy 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/25 Polit Political Science 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/24 PSYCH-1 Psychology I. 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/25 sociologie Sociology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/14 SNH World and National History I. 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů společenských věd (katedra 711) jeden předmět v 1. semestru a jiný předmět ze stejné nabídky ve 2. semestru.

PV - Cizí jazyk (Choice-compulsory)Min. předmětů: 0
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/01 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0905/01 Fb/I French Language b/I 1 Cr 0+6 2 Czech
PSP selection 712-0301/01 Na/I German Language a/I 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0505/01 Rb/I Russian Language b/I 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0705/01 Šb/I Spanish Language b/I 1 Cr 0+6 2 Czech
PSP selection 712-0102/01 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0906/01 Fb/II French Language b/II 1 Cr 0+6 2 Czech
PSP selection 712-0302/01 Na/II German Language a/II 1 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0506/01 Rb/II Russian Language b/II 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0706/01 Šb/II Spanish Language b/II 1 Cr 0+6 2 Czech
PSP selection 712-0103/01 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0907/01 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+6 2 Czech
PSP selection 712-0303/01 Na/III German Language a/III 2 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0507/01 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0707/04 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0104/01 Aa/IV English Language a/IV 2 CrEx 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0908/01 Fb/IV French Language b/IV 2 CrEx 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0304/01 Na/IV German Language a/IV 2 CrEx 0 H/S+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0508/01 Rb/IV Russian Language b/IV 2 CrEx 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0708/01 Šb/IV Spanish Language b/IV 2 CrEx 0+6 H/S 2 Czech