Study plan – FEI / B2649 / 3901R039 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB2649 - Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3901R039 - Biomedical Technician
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-2001/01 ZPP3 Computers Basics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 2+4 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 410-2102/01 EEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech

1. ročník
•Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.
•Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu v předběžném zápisu.

V - 1. ročník Bc. - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Spol. vědy 1.roč. - ET, IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

P - Biomedicínský technik (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-8404/01 AN Anatomy 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 450-2001/01 ZPP3 Computers Basics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8409/01 PPZOT First Aid and Basic of Nursing Technics 1 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-8431/01 ZPEvZ Introduction to Psychology and Ethics in Health Care 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8401/01 KPTDN Clinical Propedeutics and Technic in Diagnostic of Ills 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 450-8432/01 KOM Communication 1 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 420-2015/01 EO I Electrical Circuits I 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-8407/01 JLaOT Latin Language and Words of Art 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-8402/01 OPZZ Management and Operation of Health Institutions - Field Praxis 1 Cr 0+32 H/S 2 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8403/01 PAT Pathology 1 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 450-8405/01 FaPF Physiology and Pathological Physiology 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 420-2014/01 EOII Electrical Circuits II 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-2004/01 TEP 1 Electronic Instruments Technology 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8410/01 VMPTICH Investigation Methods and Electronic Instruments in Internal Medicine and Surgery Sphere 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2002/01 MaS Matlab and Simulations 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2003/01 SaM Sensors and Measurement 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2005/01 MZD Statistical Data Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8417/01 ZMV Basics of Metodology of Research 2 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-8415/01 FPT Diagnostical Methods and Instruments of Nuclear Medicine 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 450-8414/01 VMPTU Diagnostical Methods and Instruments of Urgent Medicine 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8416/01 HaE Hygienics and Epidemiology 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 460-2032/01 ISZ Information Systems in Medical Care 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2006/01 MEP Measurements on Electronic Instruments 2 CrEx 1+2 3 Czech
PSP selection 450-2007/01 ZEP1 Medical Electronic Instruments I 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-2043/01 SŘPDP Practical Training in Medical Facilities - Diagnostical Instrumentation 2 Cr 0+50 H/S 3 Czech
PSP selection 450-2045/01 SŘPLP Practical Training in Medical Facilities - Laboratory Instrumentation 2 Cr 0+20 H/S 2 Czech
PSP selection 450-2044/01 SŘPTP Practical Training in Medical Facilities - Therapeutical Instrumentation 2 Cr 0+30 H/S 2 Czech
PSP selection 450-2020/01 BS1 Bachelor Seminar Work 1 3 Cr 0+3 8 Czech
PSP selection 450-2010/01 ZEP2 Medical Electronic Instruments 2 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 450-2012/01 SMŘ Monitoring and Control Systems 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8419/01 RLP Radiological Apparatuses 3 GC 1+1 2 Czech
PSP selection 450-8418/01 RTP Radiotherapeutical Apparatuses 3 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 450-8420/01 BPOOK Safety of Work by Oncotherapeutical Procedures 3 Cr 3 H/S+0 0 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-2021/01 BS2 Bachelor Seminar Work 2 3 Cr 0+3 8 Czech
PSP selection 420-2010/02 ZEP Basic Electrotechnical Regulations 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8422/01 ZP Law of Health Service 3 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 450-2015/01 MZT Management of Health Service 3 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 450-8421/01 VZ Public Health Service 3 Cr 1+0 1 Czech
PSP selection 450-2013/01 SSB Transducers and sensors in biomedicine 3 CrEx 2+2 5 Czech

1. ročník
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
•Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry předmět Jazyk anglický, kde si volí správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí).
•Předmět Organizace a provoz zdravotnických zařízení - terénní praxe (celková doba 32 hodin) se absolvuje po skončení výuky v letním semestru blokově v týdnu určeném po dohodě se zdravotnickými zařízeními. Přesný termín bude oznámen během letního semestru. Předmět mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětu. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.
•Student musí během studia absolvovat dva společenskovědní předměty. Studenti oboru Biomedicínský technik mají nabídku dvou společenskovědních předmětů danou v povinných předmětech oboru - v 1.ročníku zimního semestru předmět Základy psychologie a etika ve zdravotnictví a v 1. ročníku letního semestru předmět Komunikace.

2. ročník
•U anglického jazyka volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí)

•Předmět Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje (celková doba 50 hodin) a Souvislá řízená praxe – terapeutické přístroje (celková doba 30 hodin) a Souvislá řízená praxe – laboratorní přístroje (celková doba 20 hodin)absolvují studenti po skončení výuky v letním semestru do zahájení výuky v zimním semestru následujícího ročníku v termínech na které se individuálně zapíší během letního semestru. Praxe probíhá pod dohledem mentorů na vybraných zdravotnických pracovištích. Předměty mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětů. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.
• Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška z předmětů Biomedicínská a měřicí technika a Vyšetřovací metody a přístrojová technika v klinických oborech.
•Předmět 450-8420/01 - Bezpečnost práce na ozařovnách onkologické kliniky - je jako bezpečnostní 3 hodinové povinné školení s 0 kredity před absolvováním předmětů s problematikou radiologie a radioterapie v 6. semestru studia, protože cvičení v těchto předmětech probíhají na pracovištích se zařízeními generujícími radioaktivní záření.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář(projekt)1,2: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

V - Biomedicínský technik (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-8424/01 CN Civilization Ills 1 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-2016/01 ZBKY Basics Biocybernetics 1 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-8423/01 ZMI Basics of Mikrobilogy and Immunology 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 450-8425/01 PTKPH Instrumental Equipment and Compensation Aids to Handicapped People 1 CrEx 1+1 2 Czech
PSP selection 450-2041/01 ZPŘS Programming Basics for Control Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-8426/01 AUD Audiometry 2 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-2017/01 BTE Biotelemetry 2 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 450-8427/01 RPZPA Hazard of Working Load of Kinetic Equipment 2 CrEx 1+1 2 Czech
PSP selection 516-0413/02 FYII Physics II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2008/01 BFY Biophysics 2 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 450-8428/01 VMPTOL Investigative Methods and Instrumentation in Ophthalmology 2 Cr 1+1 2 Czech
PSP selection 450-8429/01 VMPTR Investigative Methods and Instrumentation in Physiotherapy 2 CrEx 1+2 3 Czech
PSP selection 420-2020/01 PEO Laboratory Practics from Electronics 3 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 460-2031/01 KTP Soft Skills 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. V případě anglické konverzace musí mít studenti vykonanou zkoušku z anglického jazyka. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT, ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech