Study plan – FEI / B2649 / 3907R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB2649 – Electrical Engineering
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study3907R001 – Electrical Power Engineering
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 1. ročník Bc. - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/01 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2001/01 ZPP3 Computers Basics 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0411/01 ZF Principles of Physics 1 Cr 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TEDO Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2102/01 ELEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0412/03 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech

1. ročník
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

P - Elektroenergetika - ET (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-2204/01 VUEE Electricity Generation and Utilization 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2204/01 MS Mechatronic Systems 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2306/01 BCS1 Bachelor Seminary I 3 Cr 0+14 H/S 8 Czech
PSP selection 410-2307/01 BCS2 Bachelor Seminary II 3 Cr 0+14 H/S 8 Czech

2. ročník
• Pro postup do 3.ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1.ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny předměty povinně volitelné pro daný obor.

3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář I, II: a) zpracování tématu z katedry b) zpracování tématu z firmy c) formou praxe ve firmě ( u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

Studenti si musí zapsat z povinně volitelných předmětů předměty Elektrárny,
Přenos a rozvod elektrické energie , Elektrické světlo a teplo.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.


PV - Elektroenergetika - ET (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-2201/01 ES Electrical Machines 2 CrEx 12 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2202/01 EP Electrical Apparatus 2 CrEx 8 H/S+16 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TEVN High Voltage Technology 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2301/01 VPEE Computer Applications in Electrical Power Engineering 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2302/01 DELZ Diagnostics of Electrical Equipment 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2304/01 PREE Electricity Transmission and Distribution 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 410-2303/01 ELEK Power Plants 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 410-2203/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 6 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2309/01 EME Economics and Management in Electrical Power Engineering 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2309/01 EP Electrical Drives 3 CrEx 3 H/S+15 H/S 8 Czech
PSP selection 410-2308/01 ELST Electrical Lighting and Heating Technology 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2310/01 PRŘS Operation and Control of Electric Power Systems 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech

V - Elektroenergetika - ET (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-2502/01 NMM Numerical Methods with Matlab 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 639-0403/02 QM Quality Management 3 CrEx 14 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2315/01 PPCHES Sytems of Electrical Machines Protection 3 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2305/01 OE1 Trading with Electricity 1 3 Ex 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 410-2311/01 OE 2 Trading with Electricity 2 3 CrEx 0+10 H/S 3 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech