Study plan – EKF / B6202 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-ŽURN-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 121-0304/01 DSMM History and the Present State of Mass Media 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 114-0301/02 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0342/03 Mat G Mathematics G 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 121-0306/02 SMJS Media Structure and Their Specifics A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 121-0326/01 SJJK I. Standard Language and its Culture I 1 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 120-0300/06 EU A European Union A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 121-0324/01 SMJS B Media Structure and their Specifics B 1 CrEx 1+1 3 Czech
PSP selection 114-0300/02 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 153-0339/03 VES Public Economics and Administration 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 121-0327/01 SJJK II. Standard Language and its Culture II 1 Cr 1+1 3 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0004/01 CJ a/II Czech Language for Foreigners a/II - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1. year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech