Study plan – EKF / B6202 / 6210R004 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210R004 - European Integration
Type of studyBachelorSpecialization00 - European Integration
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-HPS (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/03 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 1 Ex 2+0 2 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 114-0301/02 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 120-0300/06 EU A European Union A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/02 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0300/01 OVA Operations Research A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 153-0339/03 VES Public Economics and Administration 1 Ex 3+0 4 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0004/01 CJ a/II Czech Language for Foreigners a/II - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-2-EU-PV-Ova (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0300/03 Ú Accounting 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0301/02 HPA Economic Policy A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0311/04 GEOEVR Geography of Europe 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 120-0304/04 IPSE Integration Processes in World Economy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0343/01 PPEU Doing Business in the EU 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0305/06 HP EU Economic Policy of the European Union 2 Ex 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0343/01 SPvEU Social Policy in EU 2 CrEx 3+1 5 Czech

PV - Alternativa:2r-151303-Statistika A - ZS - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0503/04 StatA Statistics A 2 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 04-anglická verze

P - BC-2-Jazyk-2.ročník-zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0117/02 A1/III-EF English Language 1/III EkF for (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0917/02 F1/III-EkF French Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0317/02 N1/III-EkF German Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0517/02 R1/III-EkF Russian Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0717/02 Š1/IIIEkF Spanish Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech

POZOR - jedná se o cizí jazyk, který je stejný jako v 1. ročníku a pokračuje ukončením v zimním semestru zkouškou. Proto je nutné zvolit si stejný cizí jazyk jako v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

PV - Integrace handicapovaných ve společnosti (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 167-0302/01 IHveS Integration of the handicapped in the society 2 Cr 2+2 4 Czech

PV - BC-2 a 3-EU-PVV-Ova (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0326/05 DE Tax Documentation of Personnel Incomes and Expenditures 2 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 153-0307/04 SVSCR a EU Systems of Public Administration in CR and EU 3 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 153-0301/04 EVS Economics of Public Sector Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 121-0301/02 DNH History of National Economy Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 114-0326/01 IE Institutional Economics Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 712-0185/01 AOK/I Professional English Conversation I - European Integration Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0501/01 REGEC-EBS Regional Economics Ex 2+1 5 English
PSP selection 156-0317/04 OE Sectoral Economics Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0308/06 DS ČR Tax System in the Czech Republic Cr 3+0 3 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/01 OPZ Student Professional Training Abroad Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 114-0309/02 ERZ Developing Countries Economics Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0338/04 HOSGEO Economic Geography Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0308/02 DSH History of World Economy Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 119-0345/04 PraSP Labour and Social Law Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 153-0308/01 HKO Municipalities and Region Finance CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 712-0186/01 AOK/II Professional English Conversation II - European Integration Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 118-0300/07 RGENEK Regional and Environmental Economics Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 114-0305/05 SE World Economy GC 3+0 4 Czech

Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 2. nebo ve 3. ročníku bakalářského studia. Předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

PV - BC-3-EU-PV-Ova (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0321/01 BC SEM A Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0306/04 AEI English for European Integration 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 120-0310/01 RPEU EU Regional Policy 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 154-0301/04 FŘR Financial Management and Decision - Making 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0332/02 GMO Globalization and International Organizations 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 156-0302/01 ETP Labour Market economics 3 Ex 3+0 3 Czech
PSP selection 120-0322/01 BC SEM B Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0323/01 BP Bachelor Thesis 3 Cr 0+15 15 Czech
PSP selection 120-0351/01 PPEU Doing Business in the EU 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0344/01 HPVZ Economic Policy of Selected Countries 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0346/01 RPvEU Project management in EU 3 CrEx 2+1 5 Czech

PV - BC-3-Sporty-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech