Study plan – EKF / B6208 / 6208R101 / 01 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208R101 - Sports Management
Type of studyBachelorSpecialization01 - Sports Management
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-EM-Sport-OVA (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0304/02 AA Anatomy A 1 Cr 2+1 2 Czech
PSP selection 713-0326/01 ZVK Basic Winter Sports Course 1 Cr 0+1 W/S 2 Czech
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/02 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0202/02 VSA Selective Sport A 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0305/02 AB Anatomy B 1 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0301/02 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0203/02 VSB Selective Sport B 1 Cr 0+2 2 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0004/01 CJ a/II Czech Language for Foreigners a/II - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - Alternativa:1r-151303-Statistika A - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0503/04 StatA Statistics A 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 04-anglická verze

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-2-Sport-OVA-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0300/03 Ú Accounting 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/05 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0300/01 OVA Operations Research A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0016/02 FTCA Physiology of Physical Exercises A 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0204/02 VSC Selective Sport C 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0325/01 LVK Basic Summer Sports Course 2 Cr 0+1 W/S 2 Czech
PSP selection 119-0301/03 OP Business Law 2 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0017/02 FTCB Physiology of Physical Exercises B 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0018/03 PTK Psychology of Physical Culture 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0205/02 VSD Selective Sport D 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 115-3001/01 SM Sport´s Management 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0024/03 ZST Theory of Sports Training 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0025/03 TR The Traumatology 2 Cr 2+1 3 Czech

P - BC-2-Jazyk-2.ročník-zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0117/02 A1/III-EF English Language 1/III EkF for (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0917/02 F1/III-EkF French Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0317/02 N1/III-EkF German Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0517/02 R1/III-EkF Russian Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0717/02 Š1/IIIEkF Spanish Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech

POZOR - jedná se o cizí jazyk, který je stejný jako v 1. ročníku a pokračuje ukončením v zimním semestru zkouškou. Proto je nutné zvolit si stejný cizí jazyk jako v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

PV - Integrace handicapovaných ve společnosti (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 167-0302/01 IHveS Integration of the handicapped in the society 2 Cr 2+2 4 Czech

PV - BC-2-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 115-0342/07 MMSF Management of Small and Medium - Size Enterprise 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0217/01 VSE Selective Sport E 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 114-0308/02 DSH History of World Economy 2 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0218/01 VSF Selective Sport F 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0305/05 SE World Economy 2 GC 3+0 4 Czech

P - BC-3-Sport-OVA-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 115-0334/03 BCSA Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0330/03 EU European Union 3 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0360/01 ZFT Fundamentals of Financial Markets 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0006/03 HTK History of Physical Culture 3 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0044/02 TR Physical Recreology 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 115-3003/01 SPMKT Sport´s Marketing 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 115-3005/01 PvSP Sports Law 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 154-0308/05 DS ČR Tax System in the Czech Republic 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 115-3004/01 PRAXE Work Experience in Sports Clubs 3 Cr 2 W/S+0 5 Czech
PSP selection 115-0335/03 BSB Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 115-0336/03 BP Bachelor Thesis 3 Cr 0+0 15 Czech
PSP selection 713-0009/03 BM Biomechanics 3 Cr 2+1 2 Czech
PSP selection 115-3002/01 SOPHI Sociology and Philosophy of Physical Culture 3 CrEx 2+1 3 Czech

PV - BC-3-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0346/04 SPaSMP Company and Contract Law 3 Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 155-0503/02 EBA E-business Application 3 Cr 1+2 4 English
PSP selection 119-0347/02 EKr Economic Criminality 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0318/05 FM318 Mathematics of Finance 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 117-0304/04 ÚPC PC Accounting 3 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0215/02 VSI Selective Sport I 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 115-3006/01 SZDPC Statistical Data Processing 3 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 117-0326/05 DE Tax Documentation of Personnel Incomes and Expenditures 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0216/02 VKP The Aerobics Programs 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech