Study plan – EKF / B6208 / 6208R011 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB6208 – Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208R011 – Economics and Law in Business
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - BC-1-EM (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 152-0300/01 PE-A Business Administration A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 115-0302/02 ČLORG Individual and Organization 1 Ex 3+0 3 Czech
PSP selection 155-0300/01 INF A Informatics A 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0300/03 Pravo Law 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0300/03 Mat A Mathematics A 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0300/02 Mikro A Microeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 152-0301/02 PodEkB Business Economics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 155-0301/01 INFB Informatics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0301/02 Makro A Macroeconomics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 115-0300/01 MANAG Management A 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0301/04 Mat B Mathematics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-ZS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0115/02 A1/I-EkF English Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0915/02 F1/I-EkF French Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0315/02 N1/I-EkF German Language 1/ for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0515/02 R1/I-EkF Russian Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0715/02 Š1/I-EkF Spanish Language 1/I for EkF (3) 1 Cr 0 H/S+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0003/01 CJ a/I Czech Language for Foreigners a/I - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0004/01 CJ a/II Czech Language for Foreigners a/II - mobility - exchange programmes 1 Cr 0+2 2 English

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712115/02 a 712116/02 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P - BC-1-Jazyk-1.ročník-LS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0116/02 A1/II-EkF English Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0916/02 F1/II-EkF French Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0316/02 N1/II-EkF German Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0516/02 R1/II-EkF Russian Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0716/02 Š1/II-EkF Spanish Language 1/II for EkF (3) 1 Cr 0+2 2 Czech

PV - Alternativa:1r-151303-Statistika A - LS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0303/01 Stat A Statistics A 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0503/04 StatA Statistics A 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
01-česká verze, 04-anglická verze

PV - BC-1-Sport-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1. year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

P - BC-2-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0324/02 ÚA Accounting A 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0308/06 SpP Administration Law 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 154-0300/01 FIN Finance 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0300/01 OVA Operations Research A 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 152-0309/11 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 2 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 117-0325/03 ÚB Accounting B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0301/03 OP Business Law 2 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 119-0322/03 PPSZ Labour Law and Social Security 2 Ex 4+1 7 Czech
PSP selection 116-0300/01 MG Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech

P - BC-2-Jazyk-2.ročník-zkouška (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0117/02 A1/III-EF English Language 1/III EkF for (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0917/02 F1/III-EkF French Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0317/02 N1/III-EkF German Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0517/02 R1/III-EkF Russian Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0717/02 Š1/IIIEkF Spanish Language 1/III for EkF (3) 2 CrEx 0+2 2 Czech

POZOR - jedná se o cizí jazyk, který je stejný jako v 1. ročníku a pokračuje ukončením v zimním semestru zkouškou. Proto je nutné zvolit si stejný cizí jazyk jako v 1. ročníku.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0277/01 A2a/I-E English Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0280/01 A2b/I-E English Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0077/01 F2a/I-E French Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0096/01 F2b/I-E French Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0477/01 N2a/I-E German Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0480/01 N2b/I-E German Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0677/01 R2a/I-E Russian Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0680/01 R2b/I-E Russian Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0877/01 Š2a/I-E Spanish Language 2a/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0880/01 Š2b/I-E Spanish Language 2b/I for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0278/01 A2a/II-E English Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0281/01 A2b/II-E English Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0078/01 F2a/II-E French Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0097/01 F2b/II-E French Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0478/01 N2a/II-E German Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0481/01 N2b/II-E German Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0678/01 R2a/II-E Russian Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0681/01 R2b/II-E Russian Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0878/01 Š2a/II-E Spanish Language 2a/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0881/01 Š2b/II-E Spanish Language 2b/II for EkF (3) 2 Cr 0+2 1 Czech

POZOR - jedná se o 2. cizí jazyk, který musí být jiný než cizí jazyk v 1. ročníku.

PV - Integrace handicapovaných ve společnosti (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 167-0302/01 IHveS Integration of the handicapped in the society 2 Cr 2+2 4 Czech

P - BC-2-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2. year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 120-0305/05 HP EU Economic Policy of the European Union 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 153-0301/01 EVS Economics of Public Sector 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0330/04 EU European Union 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2. year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 157-0356/02 ZMRM The Basics of Decision Making Methods 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0301/09 PodEkB Business Economics B 2 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0300/05 DEEČR Descriptive Economics of the Czech Republic 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 154-0301/07 FŘR Financial Management and Decision - Making 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 152-0316/08 PMP A Management Consulting A 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 116-0309/03 MAP Marketing Applications 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2. year B 2 Cr 0+2 0 Czech

P - BC-3-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0334/01 BAKS A Bachelor Seminar A 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 119-0320/03 OP v praxi Business Law in Practise 3 Ex 4+1 7 Czech
PSP selection 154-0307/03 NKC Costs, Calculations and Prices 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0347/01 EKr Economic Criminality 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 115-0342/05 MMSF Management of Small and Medium - Size Enterprise 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0303/04 MS Services Marketing 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0335/01 BAKS B Bachelor Seminar B 3 Cr 0+4 3 Czech
PSP selection 119-0336/01 BAKPR Bachelor Thesis 3 Cr 0+0 15 Czech
PSP selection 117-0313/04 MD Property Taxes 3 Cr 2+1 4 Czech

P - BC-3-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0308/08 SpP Administration Law 3 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3. year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 117-0301/06 ÚIP Business Administration for Soleproprietorship 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0360/02 ZFT Fundamentals of Financial Markets 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 152-0304/05 MER Methods of Economic Analysis 3 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 153-0339/03 VES Public Economics and Administration 3 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 153-0311/02 DAVEU Taxes in European Union 3 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 154-0308/06 DS ČR Tax System in the Czech Republic 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 115-0343/03 NŘCS Cost Management and Price Strategy 3 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0304/04 ÚPC PC Accounting 3 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3. year B 3 Cr 0+2 0 Czech