Study plan – EKF / N6202 / 6202T095 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T095 - Economics and Law in Journalism
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EPŽ-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 121-0332/01 UPJA Aspects of Constitutional Law in the Czech Republic 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 121-0334/01 EZ Economic Reporting 1 CrEx 1+2 3 Czech
PSP selection 119-0312/01 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 121-0335/01 PAMP A Juristic Aspect of Medial Work A 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 119-0303/05 PPE Legal Regulation in Economy 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0316/03 SIE Seminar: Institutional Economics 1 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 121-0333/01 EM Economics of Media 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0313/03 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 121-0336/01 PAMP B Juristic Aspect of Medial Work B 1 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 119-0337/01 PK Legal Cases in Journalistic Practice 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0330/01 MK Marketing Communication 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 121-0338/02 PŽT Practicum of Journalistic Work 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 121-0331/01 SPSE Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0534/01 Stcs B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze

PV - N-1-EPŽ-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/05 BaKT Banking and Capital Markets 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 114-0344/03 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0304/05 IPSE Integration Processes in World Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0364/01 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0345/04 REG POL Regional Policy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0350/03 DPS Taxation of Corporations 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 118-0339/04 DEMOG Demography 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 152-0342/07 RP-A Enterprise Development A 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0311/03 MD Managerial Skills 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0308/01 HKO Municipalities and Region Finance 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech

154350 Daně podnikatelských subjektů - Předmět si mohou zvolit pouze studenti, kteří v bakalářském studijním programu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.

P - N-2-EPŽ-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 121-0339/02 DIS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 121-0344/01 APSE Economics and her Topical´s Problems 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 121-0345/01 NOE Journalistic ethics 2 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 121-0343/01 MPS Media in postindustrial society 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 121-0347/02 ŘÍM Media management 2 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 121-0346/01 MEPV Media planning and research 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 121-0342/01 MOPŽ Methodology of professional work for journalists 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 121-0340/02 DIS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 121-0341/01 DIPE Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 121-0354/01 OSEM Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-EPŽ-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 157-0311/01 MRM Decision Making Methods 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 156-0330/02 HP C Economic Policy C 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0314/08 SOPEU EU Trade Policy 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 121-0353/02 JAREK Language in advertising 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 121-0355/01 MEPR Product of Media 2 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech