Study plan – EKF / N6202 / 6210T004 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210T004 - European Integration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization00 - European Integration
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0323/01 EPEU Environmental Policy of the EU 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0311/02 DAVEU Taxes in European Union 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0303/01 TIP Theory of Integration Processes 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0312/03 KONEU Competitiveness of the EU 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0316/02 MP EU EU Monetary Policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 156-0315/06 ETPEU European Union Labour Markets 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0320/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - N-1-EU-Alternativa:120350 Politika soudružnosti (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0350/01 PSEU EU Cohesion policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0537/04 EUCP EU Cohesion Policy 1 CrEx 2+1 5 English

Alternativa - je nutné si vybrat mezi českou 120350/01 a anglickou 120537/04 verzí předmětu.

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0534/01 Stcs B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze

PV - N-1 a 2-EU-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 156-0345/02 ER A Economic Development A 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0311/02 MD Managerial Skills 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0304/06 BaKT Banking and Capital Markets Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 156-0319/03 KHP Economic Policies Comparison Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0314/05 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 115-0352/04 EŘLZ European Human Resource Management (HRM) Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 712-0971/03 F2a/I (3) French Language 2a,3a/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0975/01 F2b/I(3) French Language 2b,3b/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0317/03 MM International Marketing CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 119-0311/07 MPO Law of International Trade Cr 4+0 4 Czech
PSP selection 156-0324/02 MP Monetary Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0329/09 HPZEU Natural Resources Management in EU Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0357/01 SPTP Software Support Project Creation Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 115-0361/03 STRMG Strategic Management Cr 3+2 4 Czech
PSP selection 167-0503/01 KDvVP Communication Skills in Virtual Environment Cr 2+2 4 English
PSP selection 118-0339/04 DEMOG Demography Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 116-0318/02 OOZ Foreign Trade Operations CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 712-0972/03 F2a/II (3) French Language 2a,3a/II CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0976/01 F2b/II(3) French Language 2b,3b/II CrEx 0+2 2 Czech

712971/03 Jazyk francouzský A I. a 712972/03 Jazyk francouzský A II. - základní jazykový kurz.
712975/01 Jazyk francouzský B I. a 712976/01 Jazyk francouzský B II. - jazykový kurz pro pokročilé.
Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - N-2-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0324/02 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0301/03 EU B European Union B 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0314/01 SOPEU EU Trade Policy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0313/03 RRP EU Management of Development Projects in the EU 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 120-0315/01 JVT Single European Market 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0325/02 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0326/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 120-0317/01 AOEI Seminary Actual Issues of European Integration 2 Cr 0+4 5 Czech

PV - N-2-Sporty-OVA-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech