Study plan – EKF / N6202 / 6202T055 / 02 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T055 – Public Economics and Administration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization02 – Public Economics and Administration
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-KS-1-VE-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 153-0440/02 EKVS Economics of Public Administration 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 153-0423/01 ESZ Economics of Social Security 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 114-0403/05 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 151-0435/04 ME435 Mathematics in Economics 1 Cr 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 153-0445/01 VFB Public Finance B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0436/02 DANTEO_K Taxation Theory 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 153-0441/03 EVVES Economics of Science Research and Development and Economy of Sports 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0426/01 EBaTI Housing and Technical Infrastructure Economics 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 114-0402/04 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0422/01 RVS Public Sector Decision-Making 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0428/02 SS Special Seminar 1 Cr 12 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 151-0434/04 StatB Statistics B 1 CrEx 6 H/S+6 H/S 5 Czech

PV - N-KS-1 a 2-VE-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0439/02 DEMOGR Demography Cr 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 156-0419/02 KHP Economic Policies Comparison Cr 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 156-0415/03 TP EU European Union Labour Markets Cr 12 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 114-0444/03 FTP Fiscal Theory and Policy GC 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 118-0410/01 VPT Leading of Project Teams Cr 4 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 153-0451/01 NFVveVS KS New Methods of Education Cr 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 118-0445/01 RGPOk Regional Policy Cr 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 115-0483/01 OJSP Commercial Dealing and Social Manners Cr 6 H/S+6 H/S 3 Czech
PSP selection 118-0408/03 LPPS Location Conditions of Enterpreneurial Subjects Cr 6 H/S+6 H/S 4 Czech

Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - N-KS-2-VE-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 153-0429/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 12 H/S+0 H/S 2 Czech
PSP selection 153-0437/01 EOBaVP Economics of Defence, Security and Public Order 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0427/01 EVZK Economics of Education and Culture 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0424/01 OMB Property Estimation B 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0410/02 VP Public Policy 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech
PSP selection 153-0446/02 KVS Quality in Public Administration 2 Cr 4 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 153-0430/01 DS B Diploma Seminary B 2 Cr 12 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 153-0431/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0 H/S+0 H/S 20 Czech
PSP selection 153-0438/01 OS Professional Seminar 2 Cr 12 H/S+0 H/S 5 Czech