Studijní plán – EKF / N6208 / 6202T049 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN6208 - Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T049 - Účetnictví a daně
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 - Účetnictví a daně
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - N-1-ÚaD-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0336/05 DANTEO Daňové teorie 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/02 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0335/03 NDB Nepřímé daně B 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 119-0312/01 PrEU Právo EU pro ekonomy A 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0328/03 DPB Daně z příjmů B 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0331/07 MUS Mezinárodní účetní standardy 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/03 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0313/03 PrEU B Právo EU pro ekonomy B 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0332/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0307/03 UB Účetnictví bank 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0329/04 Úč NO B Účetnictví nevýdělečných organizací B 1 Zk 3+0 4 čeština

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

Alternativa: Jedná se o POVINNÝ předmět, je nutné si vybrat mezi českou a
anglickou verzí.
151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze

PV - N-1-ÚaD-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0344/03 FTP Fiskální teorie a politika 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0322/02 OA Oceňování a akvizice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0310/05 PNS Práva k nehmotným statkům 1 Za 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0315/10 ŘSS Řízení a správa společností 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 117-0308/02 UP Účetnictví pojišťoven 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0333/04 UZP Účetnictví zdravotních pojišťoven 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 117-0336/03 DPPÚ Daně, poplatky a pojistné v účetnictví 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0305/08 FP Finanční právo 1 Za 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0311/06 HP B Hospodářská politika B 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0325/06 RRP Řízení regionálních projektů v praxi 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 156-0316/04 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0354/01 PPF Základy finančního poradenství 1 Zk 2+0 3 čeština

P - N-2-ÚaD-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/06 AU Audit v účetnictví 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0311/02 DAVEU Daně v EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 117-0340/01 DPA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 117-0350/05 MUB Manažerské účetnictví B 2 Za 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0337/04 MZ Mezinárodní zdanění 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0339/02 TsPÚ Transakce s podnikem v účetnictví 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0342/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 117-0341/01 DPB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 117-0352/01 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština

PV - N-2-ÚaD-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0322/02 DP Daňové poradenství 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0305/07 HP EU Hospodářská politika EU 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0338/02 KUZ Konsolidovaná účetní závěrka 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0364/01 LIŘ Likvidace a insolvenční řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0317/12 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0303/09 PODET Podnikatelská etika 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 115-0348/03 PŘKPS Prevence a řízení krize podnikatelského subjektu 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština