Study plan – EKF / N6208 / 6208T011 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN6208 – Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6208T011 – Economics and Law in Business
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/07 BaKT Banking and Capital Markets 1 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 152-0331/01 PEaS Business Administration and Strategy 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 119-0312/01 PrEU EU Law for Economists A 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0314/08 SOPEU EU Trade Policy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0311/04 MPO Law of International Trade 1 Ex 4+0 5 Czech
PSP selection 114-0302/03 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0313/02 PrEU B EU Law for Economists B 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 119-0304/04 FPE Financial Law for Economists 1 Ex 4+1 7 Czech
PSP selection 116-0318/02 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0303/02 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0344/01 SS The Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

PV - Alternativa:151334-Statistika B-ZS - EPP (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0534/01 Stcs B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 English

Alternativa: 151334/01-česká verze, 151534/01-anglická verze

PV - N-1-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0315/10 ŘSS Corporate Governance 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0337/05 MZ International Taxation 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 115-0348/03 PŘKPS Prevention and Crisis Control in Companies 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0310/04 ÚOS Accounting of Business Companies 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0501/02 BA I Business Administration I 1 Cr 2+2 6 English
PSP selection 116-0319/02 EM E-marketing 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 117-0331/06 MUS International Financial Reporting Standards 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0187/01 AOK-EP Professional English Conversation - Economy and Law 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0387/01 NK-EP Professional German Conversation - Economy and Law 1 Cr 0+2 2 Czech

P - N-2-EPP-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 119-0320/02 OP v praxi Business Law in Practise 2 CrEx 4+1 6 Czech
PSP selection 119-0340/01 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 119-0326/03 PojPraPP Insurance Law in Business Practice 2 Ex 2+2 6 Czech
PSP selection 119-0324/02 PDV Intellectual Property Law 2 Ex 4+1 7 Czech
PSP selection 119-0323/02 PPP Legal Regulations in Bussines 2 Ex 2+2 6 Czech
PSP selection 115-0361/02 STRMG Strategic Management 2 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 119-0341/01 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 119-0342/02 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 119-0343/01 OS Professional Seminar 2 Cr 0+4 5 Czech

P - N-2-EPP-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0541/02 PD Business Diagnostics 2 Cr 1+1 3 English
PSP selection 152-0317/12 OS Consumer Protection 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 116-0517/01 IM International Marketing 2 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0350/03 DPS Taxation of Corporations 2 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

154350 Daně podnikatelských subjektů - Předmět si mohou zvolit pouze studenti, kteří v bakalářském studijním programu neabsolvovali předmět 154308 Daňová soustava v ČR.