Study plan – FBI / B3908 / 3908R001 / - / B / K / Příbram / cs

Academic year2011/2012Study programmeB3908 - Fire Protection and Industrial Safety
FacultyFaculty of Safety EngineeringField of study3908R001 - Occupational and Process Safety
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centrePříbram
Sort according tosemester
P - Společné studium FBI (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 617-0001/11 CH Chemistry 1 CrEx 20 H/S+0 6 Czech
PSP selection 030-0502/04 PCPr Computer Practical Class 1 Cr 6 H/S+0 2 Czech
PSP selection 030-0503/05 UVOD Introduction to Study 1 Cr 4 H/S+0 2 Czech
PSP selection 714-0068/02 MI Mathematics I 1 CrEx 24 H/S+0 6 Czech
PSP selection 541-0065/02 PK Natural Disasters 1 Ex 6 H/S+0 2 Czech
PSP selection 516-0717/01 FYI Physics I 1 Cr 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 114-0340/04 ZTE Principles of Market Economy 1 Ex 6 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 714-0085/02 ADS Algorithms and Data Structures 1 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 030-0501/02 TK Engineering Drawing 1 GC 10 H/S+0 5 Czech
PSP selection 711-0479/07 ZP Fundamentals of Law 1 Cr 8 H/S+0 3 Czech
PSP selection 040-0503/04 SaZ Machines and Equipment 1 CrEx 12 H/S+0 4 Czech
PSP selection 714-0069/02 MII Mathematics II 1 CrEx 18 H/S+0 5 Czech
PSP selection 516-0718/01 F II Physics II 1 CrEx 20 H/S+0 8 Czech
PSP selection 050-0520/02 BI1 Security Informatics I 1 Ex 8 H/S+0 3 Czech

Cizí jazyk 1.ročník ZS KS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/01 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0105/04 Ab/I English Language b/I 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech

Cizí jazyk 1.ročník LS KS (Choice-compulsory)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0102/01 Aa/II English Language a/II 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0106/04 Ab/II English Language b/II 1 Cr 0+6 H/S 2 Czech

P - 3908R001 Bezpečnost práce a procesů-4r.Příbram (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 050-0508/01 ZBP Bases of Security Policy 4 Ex 12 H/S+0 3 Czech
PSP selection 040-0526/02 PříSt Case Studies 4 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0525/02 ANR Hazard and Risk Analysis 4 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0551/01 SŘ-BOZO OHS management systems 4 CrEx 12 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 040-0527/02 BS Bachelor Seminar 4 Cr 30 H/S+0 30 Czech

PV - 3908R001 Bezpečnost práce a procesů-4r.Příbram (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 060-0502/01 OchrO Building Protection 4 CrEx 12 H/S+0 5 Czech
PSP selection 040-0529/02 Poj Insurance Industry 4 GC 10 H/S+0 4 Czech
PSP selection 040-0552/01 BPvS Safety in construction 4 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 050-0506/01 VKPO Chosen Fire Protection chapters 4 CrEx 12 H/S+0 5 Czech