Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/03 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/01 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0014/02 AaHR Analýza a hodnocení rizik 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0053/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0021/02 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/02 PP Protivýbuchová prevence 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0037/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0033/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 30 čeština

PV - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0010/01 BI3 Bezpečnostní informatika III 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0032/01 MH Modelování havárií - procesy v atmosféře a reaktivních tocích 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/02 PrTox Průmyslová toxikologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0017/04 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0054/01 DaU Diagnostika a údržba 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0024/02 HvP Hygiena v průmyslu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0050/01 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0007/01 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0823/01 TQM Totální management jakosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0031/01 IE Inženýrská ergonomie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0515/01 KP Krizové plánování 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0052/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0014/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0051/01 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0409/08 PrP Pracovní právo 2 ZaZk 2+2 5 čeština

PV- tělesná výchova nav.magisterské (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština