Studijní plán – FS / N2301 / 2301T003 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301T003 – Dopravní technika a technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technologie dopravy
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0704/01 DC I. Dopravní cesta I. 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0576/01 IMZD Inženýrské metody zpracování dat 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0574/02 KMOŘ II Kvantitativní metody organizace a řízení II 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/02 PS Procesní systémy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0618/01 Sp Spolehlivost dopravních systémů I 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0533/01 DTm Dopravní telematika 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0568/02 TVMHD Trakční vozidla MHD 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0537/01 ZSI Základy systémového inženýrství 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0544/01 PP Programovací prostředky 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0622/01 AaPOM Algoritmizace a programování optimalizačních metod 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 342-0577/02 MDP Metody dopravního prognozování 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0578/02 ODP II Optimalizace dopravních procesů II 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0525/03 OŘD I Organizace a řízení dopravy I 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0613/01 PMDP Personální management dopravního podniku 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0621/01 PSaMD Provoz silniční a městské dopravy 1 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0558/01 TDo2 Technologie dopravy II 1 ZaZk 16 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0705/02 DC II. Dopravní cesta II. 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0605/02 KMOŘ III Kvantitativní metody organizace a řízení III 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0609/03 PZDP Provozní základna dopravních prostředků 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-0534/03 ŽP Životní prostředí 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0333/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0518/01 EŘDP Ekonomika a řízení dopravního podniku 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0579/02 Log Logistika 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0630/01 NMOP Nekonvenční metody řešení optimalizačních problémů 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0526/03 OŘDII Organizace a řízení dopravy II 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0517/01 RP Ročníkový projekt 2 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0569/03 CLD Civilní letecká doprava 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0611/01 ODP III Optimalizace dopravních procesů III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0631/01 APPR2 Aplikace počítačů v provozu 2 2 ZaZk 4 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0620/02 DPr Diplomový projekt 2 KlZap 0+10 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 345-0528/02 Mk Marketing 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0531/01 PvD Podnikání v dopravě 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština