Studijní plán – HGF / N2111 / 2101T008 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T008 – Hornické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/06 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0533/01 HTaH Hornická termo a hydromechanika 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/03 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0386/01 PD Plynodajnost a degazace 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0384/02 ZLD Zajištění a likvidace dolů 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0091/03 ASŘHV Automatizační systémy hornické výroby 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0109/02 HGF Doprava v dolech a lomech 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0217/03 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0100/03 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0746/02 HGF Terénní cvičení z hlubinného dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0745/02 TCvLDL Terénní cvičení z lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 0+2 d 2 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0304/08 ObchS Obchod surovinami 1 Za 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/01 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 1 Za 8 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0333/01 BPPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0737/05 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0748/02 TC Terénní cvičení z přípravy výroby 2 Za 0+10 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0258/01 DOPD Dobývání v obtížných podmínkách dolů 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0257/02 DOPL Dobývání v obtížných podmínkách lomů 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0326/03 kldol Klimatizace dolů 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0387/01 PPaR Protizáparová prevence a represe 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/09 DP Diplomová práce 2 Za 0+30 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0319/02 HGF Odborný seminář 2 Za 0+16 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0281/05 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 KlZap 0+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0211/04 PP Předdiplomní praxe 2 Za 0+30 d 5 čeština
Výběr v OSP 542-0733/04 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0231/03 PS Podzemní stavitelství 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština