Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 - Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Energet. stroje a zařízení-spol. část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0502/05 SZ Combustion Equipments 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0501/03 PTH Heat and Mass Transfer 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0511/03 EC Power Centrals 1 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0505/02 PK1 Steam Boilers I 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0506/02 OO Air Protection in Industry 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0507/02 KVC Compressors, Fans and Pumps 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0519/02 AHE Energy Accumulation and Economy 1 GC 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0546/02 CHZ2 Refrigeration Systems and Heat Pumps II 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0503/01 VH Water Management in Energetics 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0512/02 KCII Construction Exercise II 2 GC 0+10 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0550/02 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0051/01 EC2r Power Centrals 2 y 2 GC 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0510/02 TT Turbines 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0516/01 DUEn Diagnostics and Maintenance in Energy Engineering 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0517/01 DP Diploma Project 2 GC 0+12 H/S 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 361-0515/01 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-0512/01 DMZvP Transport and Handling Equipment in Industry 2 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty: Přenos tepla a hmoty, kotle a spalovací zařízení
Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

*) Povinně volitelné předměty
Teplárenství a rozvody energie
Energetické využití biomasy, odpadů
Technika prostředí
Alternativní a obnovitelné zdroje energie
Parní kotle II, materiály a pevnostní dimenzování částí
parních kotlů
Jaderně energetická zařízení
*) Student si volí jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0535/01 ChEn Chemistry in Energetics 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0583/03 ChJE Chemistry in Nuclear Energy Engineering 1 GC 14 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0504/01 SMAK Combustion Engines and Cogeneration 1 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0536/02 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0542/03 AOZE2 Alternative and Renewable Energy Sources II 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0514/02 TRE Heating Stations and Energy Networks 1 GC 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0572/03 MaPDČ Materials and Dimensioning of Steam Boilers 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0581/02 SZJE Mechanical Equipments in Nuclear Power Plants 1 GC 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0543/02 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0542/01 AMvJE Applied mechanics in JE 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 361-0576/01 VME-2 Computational Methods in Power Engineering II 2 CrEx 8 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0544/03 TP Environment Techniques 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0577/02 VSPK Special theoretical parts of Steam Boilers 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0571/03 PKII Steam Boilers II 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0521/01 PracProj Work on Projects 2 Cr 0 H/S+6 H/S 2 Czech

V - Volitelné předměty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech