Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization10 – Technological management
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/02 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 20 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0525/06 RV Rationalization of Production 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0526/04 TK Technological Principles of Design 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0501/02 TO Theory of Machining 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0501/06 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0516/04 MI Management of Innovations 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0504/02 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0502/02 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0503/04 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0502/02 TS Theory of Welding 1 CrEx 12 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0506/02 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0511/04 EaŘP Economics and Enterprise Operation Management 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0517/06 PE Economics of Enterprise 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0512/04 ZPI Enterprise Funding and Investments 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0505/02 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 18 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0515/02 ŘV Operations Management 2 CrEx 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0532/02 DP Diploma Project I 2 GC 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 345-0518/04 PM Project Management 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech

Studenti si zapisují:
- v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný předmět oboru
- v letním semestru 1. roč. min. jeden povinně volitelný předmět
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním semestru 2. roč. min. tři povinně volitelné předměty
oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování,
Výrobní stroje obráběcí, Řízení kvality a metrologie, Konstrukce
a výroba přípravků a nástrojů, Teorie a a technologie obrábění,
Podniková ekonomika a investování.

Studenti si volí u SZZ 3 předměty z toho jeden podle tématu diplomové práce.

PV - Technological Management (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0523/02 CAM CAM Systems in Machining 1 GC 4 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0521/02 SEMO Special and Experimental Methods in Machining 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0506/02 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0522/02 PPO Computer Aided Manufacturing 2 GC 6 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0520/04 FS Financial Systems 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0524/04 Mk Marketing 2 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech

V - Volitelné předměty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0544/01 PP Programming Tools 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 0 Czech