Study plan – FS / B2341 / 3907R009 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3907R009 - Operation of Energy Equipment
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenství - 1. ročník - Ostrava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0365/04 ZM Basics of Mathematics 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0347/04 TTaS Forming and Casting Technologies 1 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0381/01 ZEP Fundamentals of Energy Processes 1 Cr 10 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 714-0366/04 MI Mathematics I 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0302/04 ZS Mechanical Engineering Fundamentals 1 CrEx 6 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 516-0315/01 FYI Physics I 1 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0340/01 TV Technical Calculations 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0350/02 ZTSv Welding Fundamentals 1 GC 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 342-3312/01 PDaL Work Transport and Logistics 1 GC 8 H/S+0 H/S 3 Czech
PSP selection 714-0375/06 KG Constructive Geometry 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0356/01 PDaÚS Machine Operating, Diagnostics and Maintenance 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0367/04 MII Mathematics II 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 339-0318/01 VZM Properties and testing of materials 1 CrEx 16 H/S+0 5 Czech
PSP selection 337-0312/01 STAT Statics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0324/02 TP Technical Presentations 1 Cr 0 H/S+8 H/S 3 Czech
PSP selection 346-0318/02 TechOb Technology of Machining 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 1. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0101/09 Aa/I English Language a/I 1 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0905/03 Fb/I French Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0301/09 Na/I German Language a/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0505/05 Rb/I Russian Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0705/03 Šb/I Spanish Language b/I 1 Cr 0+8 H/S 0 Czech

PV - Povinně volitelné předměty, 1. a 2. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 617-0301/01 CH Chemistry GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 711-0479/19 ZP Fundamentals of Law GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0206/02 DVTS History of Science and Technology in Engineering GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/24 FIL Philosophy GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/24 Polit Political Science GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0304/02 ZMng Principles of Management GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/23 PSYCH-1 Psychology I. GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/24 sociologie Sociology GC 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/13 SNH World and National History I. GC 10 H/S+0 2 Czech

Studenti 2. ročníku si volí z tohoto bloku 1 předmět v ZS, ten musí být jiný než ten, který si zvolili v 1. ročníku LS.

P - Strojírenství - 2. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 337-0313/01 DYN1 Dynamics I 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 346-0320/01 TMaM Engineering Measurements and Metrology 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0301/04 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0355/01 GS Graphic Systems 2 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0368/04 MIII Mathematics III 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 339-0301/02 PaP Mechanics of Materials 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0322/06 MTŘ Methods and Technique of Management 2 Cr 0 H/S+4 H/S 1 Czech
PSP selection 354-0303/03 CAD I Computer aided design I 2 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0301/02 ZA Control System Fundamentals 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 420-8321/02 E I Electrical Engineering I 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0354/02 PDaÚS Machine Operating, Diagnostics and Maintenance 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0318/03 TechOb Technology of Machining 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0301/02 Termo Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 2. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0102/09 Aa/II English Language a/II 2 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0906/04 Fb/II French Language b/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0302/09 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0506/04 Rb/II Russian Language b/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0706/04 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0103/09 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0303/09 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0507/04 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0707/05 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech

V - 2. ročník - GS II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0337/01 GS II Graphic Systems II 2 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech

V - 1. roč. - Fyzika II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 516-0316/01 FYII Physics II 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech

P - Provoz energetických zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-8321/02 E I Electrical Engineering I 3 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0350/01 EkE1 Energy Economy 1 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0306/02 RočPr Final Project 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0302/01 Sdíle Heat Transfer 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 714-0386/02 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0399/01 PE1 Operating of Energy Machines 1 3 CrEx 0+0 4 Czech
PSP selection 361-0379/01 BP Bachelor Project 3 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0303/03 CAD I Computer aided design I 3 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0315/02 PE Industrial Energetics 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 3 Czech
PSP selection 339-0312/01 UMKP Introduction to FEM 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0314/01 PME Measurement Methods in Energetics 3 CrEx 16 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0358/01 VyuZd Utilisation of Energy Sources 3 CrEx 14 H/S+2 H/S 3 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky: Termomechanika a Spalování
Provoz energetických strojů a
Ekonomika v Energetice

PV - Provoz energetických zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0321/01 AOZE1 Alternative and Renewable Energy Sources 3 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0325/01 JE Nuclear Energy 3 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0333/02 OdpH Waste Management 3 CrEx 16 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0323/01 ZTO Basics of Protection of Environment Techniques 3 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0359/01 EnMng Energy Management 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0342/01 CHZ1 Refrigeration Systems and Heat Pumps I 3 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0104/09 Aa/IV English Language a/IV 3 Cr 0 H/S+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0304/09 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0508/06 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0708/06 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0109/04 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 Ex 0 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0909/04 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0309/04 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 Ex 0 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0509/03 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0709/03 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 Ex 0+0 H/S 6 Czech

V - Volitelné předměty - 3. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0325/04 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0324/02 ZE Principles of Economics 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0394/02 INT Using of Internet 3 GC 4 H/S+8 H/S 2 Czech