Study plan – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study1103T031 - Computational Mathematics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Výpočetní matematika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 470-4603/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 470-4604/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+2 10 Czech
PSP selection 470-4605/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn ve webových stránkách fakulty na začátku září.
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Výpočetní matematika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-4112/01 RMFPM Equations of Mathematical Physics 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4110/01 FKP Functions of a Complex Variable 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4111/01 ÚFA Introduction to Functional Analysis 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4606/01 MATSEM_I Mathematical Seminar I 1 Cr 0+1 2 Czech
PSP selection 470-4113/01 INTR Integral Transforms 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4607/01 MATSEM_II Mathematical Seminar II 1 Cr 0+1 2 Czech
PSP selection 470-4502/01 NM2 Numerical Methods II 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4114/01 VM Variational Methods 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4608/01 MATSEM_III Mathematical Seminar III 2 Cr 0+1 2 Czech
PSP selection 470-4503/01 MO Methods of Optimization 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4402/01 S II Statistics II 2 CrEx 2+2 6 Czech

V - Výpočetní matematika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4012/01 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 714-0441/01 G Geometry 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4040/01 PPA I Parallel Programming I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4024/01 KOD Data Compression 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4302/01 TG Graph Theory 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 714-0432/02 MM Mathematical Modelling 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0433/02 TA Tensor Analysis 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4038/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4030/01 SAN Analysis and Design 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4303/01 DT Discrete Transforms 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 460-4055/01 GAKS Graph Algorithms and Complex Networks 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 470-4504/01 IM Iterative Methods 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-8741/01 MEPNT Modeling of Electromagnetic Fields 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4020/01 ANO Image Analysis 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-4048/01 NS Neural Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4115/01 NEFN Nonlinear Functional Analysis 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4403/01 STA3 Statistics III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen studentům:
1.kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem a současně se přihlásí do výběrového řízení na tento pobyt (mobility.fei@vsb.cz).
2.Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3.Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků s Mgr. Evou Adámkovou.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech