Studijní plán – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103T031 – Výpočetní matematika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Výpočetní matematika - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4603/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4604/01 DP-APM Diplomový projekt pro APM 2 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 470-4605/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn ve webových stránkách fakulty na začátku září.
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Výpočetní matematika - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4110/01 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4606/01 MATSEM_I Matematický seminář I 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4112/01 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4111/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4113/01 INTR Integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4607/01 MATSEM_II Matematický seminář II 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4502/01 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4114/01 VM Variační metody 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4608/01 MATSEM_III Matematický seminář III 2 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4503/01 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4402/01 S II Statistika II 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština

V - Výpočetní matematika - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4009/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0441/01 G Geometrie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4012/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4040/01 PPA I Programování paralelních aplikací I 1 ZaZk 18 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4024/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0432/02 MM Matematické modelování 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0433/02 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4302/01 TG Teorie grafů 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4303/01 DT Diskrétní transformace 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4055/01 GAKS Grafové algoritmy a komplexní sítě 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4504/01 IM Iterační metody 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-8741/01 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4030/01 SAN Systémová analýza a návrh 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4020/01 ANO Analýza obrazu 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-4115/01 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/01 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4403/01 STA3 Statistika III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština