Study plan – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2011/2012Study programmeN2647 – Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study1103T031 – Computational Mathematics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Výpočetní matematika - IKT (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 470-4603/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+4 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4604/01 DP-APM Diploma Project for APM 2 Cr 0+8 H/S 10 Czech
PSP selection 470-4605/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+16 H/S 16 Czech

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční novou blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn ve webových stránkách fakulty na začátku září.
•Povinně volitelné předměty jsou pro obor povinné.
•Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat 40 kreditů z předmětů 1. ročníku k 31. srpnu.
2. ročník
•Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují povinně volitelné předměty pouze z nabídky pro druhý ročník.
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
•Předměty státní závěrečné zkoušky:
Matematická a funkcionální analýza,
Numerické metody.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Výpočetní matematika - IKT (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-4112/01 RMFPM Equations of Mathematical Physics 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4110/01 FKP Functions of a Complex Variable 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4111/01 ÚFA Introduction to Functional Analysis 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4606/01 MATSEM_I Mathematical Seminar I 1 Cr 0+4 H/S 2 Czech
PSP selection 470-4113/01 INTR Integral Transforms 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4607/01 MATSEM_II Mathematical Seminar II 1 Cr 0+4 H/S 2 Czech
PSP selection 470-4502/01 NM2 Numerical Methods II 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4114/01 VM Variational Methods 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4608/01 MATSEM_III Mathematical Seminar III 2 Cr 0+4 H/S 2 Czech
PSP selection 470-4503/01 MO Methods of Optimization 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4402/01 S II Statistics II 2 CrEx 9 H/S+9 H/S 6 Czech

V - Výpočetní matematika - IKT (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4012/01 PG I Computer Graphics I 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 460-4009/01 DZO Digital Image Processing 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0441/01 G Geometry 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4040/01 PPA I Parallel Programming I 1 CrEx 18 H/S+18 H/S 4 Czech
PSP selection 460-4024/01 KOD Data Compression 1 CrEx 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4302/01 TG Graph Theory 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0432/02 MM Mathematical Modelling 1 CrEx 18 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0433/02 TA Tensor Analysis 1 CrEx 2 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 460-4038/01 AGU Algorithmisation of Geometrical Problems 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 460-4030/01 SAN Analysis and Design 2 CrEx 8 H/S+0 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4303/01 DT Discrete Transforms 2 CrEx 2 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 460-4055/01 GAKS Graph Algorithms and Complex Networks 2 CrEx 10 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4504/01 IM Iterative Methods 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 470-8741/01 MEPNT Modeling of Electromagnetic Fields 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 460-4020/01 ANO Image Analysis 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 460-4048/01 NS Neural Networks 2 CrEx 8 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4115/01 NEFN Nonlinear Functional Analysis 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4403/01 STA3 Statistics III 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech